MENU

PRATİK BİLGİLER

» Amortisman Sınırı
» Vergiden Müstesna Yemek Bedeli
» Emlak Vergisi Oranları
» Fatura Düzenleme Sınırı
» Değer Artış Kazançları İstisna Tutarları
» Kıdem Tazminatı Tavanı
» Usulsüzlük Cezalarına Ait Cetvel
» Yıllık Ücretli İzinler

PRATİK LİNKLER

HAVA DURUMU

SİTE SAYACI


Ziyaretçi Sayımız: 103012

  MÜKELLEF BİLGİ PANOSU

Sanayi sicil belgesine sahip sanayi işletmelerine yapılan elektrik enerjisi hk.

 7033 sayılı Kanun’la Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu Gelirleri Kanunu’nun 4. maddesinin (c) fıkrasında yapılan değişiklikle; sanayi sicil belgesine sahip sanayi işletmelerine yapılan elektrik enerjisi satış bedeli üzerindeki TRT payına son verilmiştir.