top of page
Ara
  • Yazarın fotoğrafıNizam Ergün

Çalışanlara Yapılacak Elektrik, Doğalgaz ve Isınma Yardımı

Sayı : TEPE-2022/103 10.11.2022

Konu : Çalışanlara Yapılacak Elektrik, Doğalgaz ve

Isınma Yardımı


SİRKÜLER 2022-103


09.11.2022 tarih ve 32008 sayılı Resmî Gazete yayınlanarak yürürlüğe giren 7420 sayılı Gelir Vergisi Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanuna;


Geçici 1`inci maddesi ihdas edilmiş ve olup, söz konusu madde ile;


Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren işverenler tarafından çalışanlara elektrik, doğalgaz ve diğer ısınma giderlerine karşılık olmak üzere 30/6/2023 tarihine kadar (bu tarih dâhil) mevcut ücretlerine/prime esas kazançlarına ilave olarak yapılan aylık 1.000 Türk lirasını aşmayan ödemeler, 31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununa göre prime esas kazanca dâhil edilmez ve bu tutar üzerinden 31/12/1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu uyarınca gelir vergisi hesaplanmaz.


Buna göre kanunun yürürlüğe girdiği 09.11.2022 tarihinden itibaren 30.06.2023 tarihine kadar çalışanlara elektrik, doğalgaz ve diğer ısınma giderlerine karşılık olarak mevcut ücretlere ilave olarak aylık 1.000 TL`ye kadar yapılacak ödemelerden sigorta primi ve gelir vergisi kesintisi yapılmayacaktır.


Bilgilerinize sunulur.
Söz konusu düzenleme ve daha ayrıntılı bilgilere www.resmigazete.gov.tr/ adresinden ulaşmak mümkündür.


Önemli Not: Yayınlamış olduğumuz bu sirküler bilgilendirme amacına yönelik olup, asıl olan yukarıda link adresi verilen ve bu adresten ulaşılacak yasal düzenlemelerdir. Dolayısıyla resmi işlerde kullanılamaz. Aksi takdirde hukuki sonuçlarından müşavirliğimiz sorumlu tutulamaz.

7 görüntüleme0 yorum

Comments


bottom of page