top of page
Ara
  • Yazarın fotoğrafıNizam Ergün

ÖTV Kanunu II Sayılı Liste 87.03 Pozisyonu Sadece Elektrikli Motorlu Olan Taşıtlarda ÖTV Oranı

Sayı : TEPE-2023/43 06.03.2023

Konu : ÖTV Kanunu II Sayılı Liste 87.03 Pozisyonu Sadece Elektrikli

Motorlu Olan Taşıtlarda ÖTV Oranı Yeniden Belirlenmiştir.SİRKÜLER 2023-43


03.03.2023 tarih ve 32121 sayılı Resmî Gazete de yayınlanarak yürürlüğe giren 02.03.2023 tarih ve 6885 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile;


MADDE 1– (1) 6/6/2002 tarihli ve 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (II) sayılı listenin 87.03 G.T.İ.P. numarasında yer alan Diğerleri; — Sadece elektrik motorlu olanlar” satırı altındaki malların, özel tüketim vergisi oranlarına esas özel tüketim vergisi matrahları aşağıdaki şekilde tespit edilmiştir.
Buna göre; Söz konusu karar ile, 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (II) sayılı listede 87.03 tarife pozisyonunda ve “--Sadece elektrik motorlu olanlar” satırı altında yer alan sadece elektrikli motora sahip binek otomobillerin matrahına göre daha düşük orandan vergilendirilmeleri sağlanmış bulunmaktadır.

Bilgilerinize sunulur.

Söz konusu düzenleme ve daha ayrıntılı bilgilere https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2023/03/20230303-17.pdf adresinden ulaşmak mümkündür.


Önemli Not: Yayınlamış olduğumuz bu sirküler bilgilendirme amacına yönelik olup, asıl olan yukarıda link adresi verilen ve bu adresten ulaşılacak yasal düzenlemelerdir. Dolayısıyla resmi işlerde kullanılamaz. Aksi takdirde hukuki sonuçlarından müşavirliğimiz sorumlu tutulamaz.

8 görüntüleme0 yorum

Comentarios


bottom of page