top of page
Ara
  • Yazarın fotoğrafıNizam Ergün

Özet Döviz Pozisyon Raporu

Sayı : TEPE-2023/97 03.07.2023

Konu : Özet Döviz Pozisyon RaporuSİRKÜLER 2023-97


Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası tarafından yayınlanan 02.07.2023 tarih ve E.TCMB. 80372040-010.07.01.1220 sayılı Özet Döviz Pozisyon Raporu konulu yazısında özetle;


Yurt içinde faaliyet gösteren bankalardan nakdi ve gayri nakdi toplam kredi bakiyesi 5 milyon TL ve üzeri olan, 5411 sayılı Bankacılık Kanununda tanımlanan banka ve finansal kuruluşlar haricindeki tüzel kişi müşterilerin özel döviz pozisyon raporunun takip eden ayın ilk 10 işgünü içerisinde gönderilmesi gerektiği, daha sonra bazı kolaylıklar getirilerek söz konusu raporlama kapsam ve süresinde değişiklik yapılarak raporlama yükümlülüğü toplam kredi bakiyesi 10 milyon TL ile 50 milyon TL arasında olan firmalar için 2024 yılı Ocak ayına, toplam kredi bakiyesi 50 milyon TL ve üzeri olan firmalar için ise 30 Haziran 2023`e ertelendiği,


Raporlama sürecine ilişkin yapılan ilave değerlendirmeler neticesinde; raporlama yükümlülüğü, 50 milyon TL ve üzeri kredi bakiyesi bulunan firmaları da içerecek şekilde, kapsama giren tüm firmalar için 2024 Ocak raporlama döneminden başlamak üzere ertelendiği belirtilmiştir.

Bilgilerinize sunulur.

Söz konusu düzenleme ve daha ayrıntılı açıklamalara https://www.tcmb.gov.tr/ adresinden ulaşmak mümkündür.
Önemli Not: Yayınlamış olduğumuz bu sirküler bilgilendirme amacına yönelik olup, asıl olan yukarıda link adresi verilen ve bu adresten ulaşılacak yasal düzenlemelerdir. Dolayısıyla resmi işlerde kullanılamaz. Aksi takdirde hukuki sonuçlarından müşavirliğimiz sorumlu tutulamaz.

10 görüntüleme0 yorum

Comments


bottom of page