top of page
Ara
  • Yazarın fotoğrafıMuhammed Taha Gül

Ücret Gelirlerinin Asgari Ücrete İsabet Kısmına Gelir Vergisi İstisnası Getirilmiştir

Sayı : TEPE-2021/ 36 27.12.2021

Konu : Ücret Gelirlerinin Asgari Ücrete

İsabet Kısmına Gelir Vergisi İstisnası GetirilmiştirSİRKÜLER 2021-36


25.12.2021 tarih ve 31700 sayılı Resmî Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren 7349 sayılı Gelir Vergisi Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 2`nci maddesi ile 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu’nun 23`üncü maddesinin birinci fıkrasına 18 numaralı bent eklenmiştir.


Söz konusu düzenleme ile; hizmet erbabına ödenen ücretlerin, ilgili ayda geçerli olan brüt asgari ücretten işçi SGK primi ve işsizlik sigorta primi düşüldükten sonra kalan kısmı gelir vergisinden istisna edilmiştir.

Bilgilerinize sunulur.Sirkülerimize konu olan 7349 sayılı kanuna https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2021/12/20211225-2.htmadresinden ulaşabilirsiniz.Önemli Not: Yayınlamış olduğumuz bu sirküler bilgilendirme amacına yönelik olup, asıl olan yukarıda link adresi verilen ve bu adresten ulaşılacak yasal düzenlemelerdir. Dolayısıyla resmi işlerde kullanılamaz. Aksi takdirde hukuki sonuçlarından müşavirliğimiz sorumlu tutulamaz.

1 görüntüleme0 yorum

留言


bottom of page