top of page
Ara
  • Yazarın fotoğrafıNizam Ergün

Ücretlilerde Günlük Yemek Bedeli İstisnası

Sayı : TEPE-2022/100 09.11.2022

Konu: Ücretlilerde Günlük Yemek Bedeli İstisnası


SİRKÜLER 2022-10009.11.2022 tarih ve 32008 sayılı Resmî Gazete yayınlanarak yürürlüğe giren 7420 sayılı Gelir Vergisi Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun`un;


2`nci maddesiyle 193 sayılı Kanunun 23’üncü maddesinin birinci fıkrasının (8) numaralı bendinin parantez içi hükmü aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.


“işverenlerce, işyerinde veya müştemilatında yemek verilmeyen durumlarda çalışılan günlere ait bir günlük yemek bedelinin 51 Türk lirasını aşmayan kısmı istisna kapsamındadır. Ödemenin bu tutarı aşması halinde aşan kısım ile bu amaçla sağlanan diğer menfaatler ücret olarak vergilendirilir.”

Buna göre 01.12.2022 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere işverenlerce işyerinde yemek verilmeyen durumlarda çalışılan günlere ait günlük yemek bedelinin 51,00 Türk lirası istisna kapsamına alınmıştır.


Bilgilerinize sunulur.


Söz konusu düzenleme ve daha ayrıntılı bilgilere www.resmigazete.gov.tr/ adresinden ulaşmak mümkündür.Önemli Not: Yayınlamış olduğumuz bu sirküler bilgilendirme amacına yönelik olup, asıl olan yukarıda link adresi verilen ve bu adresten ulaşılacak yasal düzenlemelerdir. Dolayısıyla resmi işlerde kullanılamaz. Aksi takdirde hukuki sonuçlarından müşavirliğimiz sorumlu tutulamaz.

2 görüntüleme0 yorum

コメント


bottom of page