top of page
Ara
  • Yazarın fotoğrafıNizam Ergün

Ürün Senetlerinin İhtisas/Ticaret Borsaları Aracılığıyla İlk Tesliminde KDV İstisnası


Sayı : TEPE-2021/14 19.11.2021

Konu : 5300 Sayılı Kanun`a Göre Düzenlenen Ürün Senetlerinin İhtisas/

Ticaret Borsaları Aracılığıyla İlk Tesliminde KDV İstisnası.


SİRKÜLER 2021-143065 sayılı Kanunun (13/ğ) maddesi ile 5300 sayılı Kanuna göre düzenlenen ürün senetlerinin, ihtisas/ticaret borsaları aracılığıyla ilk teslimi KDV’den istisna edilmiştir. Söz konusu istisna tam istisna mahiyetinde olup, bu istisna uygulamasından kaynaklanan ve indirim yoluyla telafi edilemeyen KDV tutarları, mükelleflere Tebliğin (II/B-9.) bölümündeki açıklamalara göre iade edilir.


Diğer taraftan Ürün Senetlerinin İlk Tesliminden Sonraki Teslimleri 3065 sayılı Kanunun (17/4-t) maddesinde ürün senetlerinin ilk teslimi ile ürünü depodan çekecek olanlara teslimi arasındaki teslimler, kısmi istisna kapsamına alınmıştır. Buna göre, ürün senedinin ilk tesliminden sonra KDV mükellefleri tarafından tesliminde de (ürünü depodan çekecek olanlara teslimi hariç) KDV hesaplanmaz. Öte yandan, aynı maddeye göre, bu kapsamda vergiden istisna edilen işlemler bakımından Kanunun (30/a) maddesi hükmü uygulanmaz. Buna göre, KDV mükellefiyeti olanlar kısmi istisna kapsamına giren bu teslimleri dolayısıyla yüklendikleri vergileri indirim konusu yapabilirler, ancak iade olarak talep edemezler.


Yukarıda yapılan açıklamalardan da anlaşılacağı üzere 5300 sayılı Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk Kanuna göre düzenlenen ürün senetlerinin ihtisas/ticaret borsaları aracılığı ile ilk teslimi KDV Kanunun 13/ğ maddesine göre katma değer vergisinden istisna edilmiş olup, istisna uygulamasından kaynaklanan ve indirim yoluyla giderilemeyen Katma Değer Vergisinin ise iade edilmesi mümkün bulunmaktadır.

Diğer taraftan daha sonraki safhalardaki teslimler ise yine KDV Kanunu`nun 17/4 maddesi uyarınca KDV`den istisna, ancak bu işlemlerde yüklenilen KDV indirim konusu yapılabilir, ancak nakden veya mahsuben iade hakkı bulunmamaktadır.

Bilgilerinize sunulur.

Sirkülerimize konu olan düzenlemelere ilişkin olarak KDV Genel Uygulama Tebliğine; https://www.gib.gov.tr/ adresinden ulaşabilirsiniz.
Önemli Not: Yayınlamış olduğumuz bu sirküler bilgilendirme amacına yönelik olup, asıl olan yukarıda link adresi verilen ve bu adresten ulaşılacak yasal düzenlemelerdir. Dolayısıyla resmi işlerde kullanılamaz. Aksi takdirde hukuki sonuçlarından müşavirliğimiz sorumlu tutulamaz.

4 görüntüleme0 yorum

Comments


bottom of page