top of page
Ara
  • Yazarın fotoğrafıNizam Ergün

Şirketlerin Döviz Varlığı Nedeniyle TL Kredi Kullanması Sınırlamasında Yeni Limit Belirlendi

Sayı : TEPE-2022/90 24.10.2022

Konu : Şirketlerin Döviz Varlığı Nedeniyle Türk Lirası

Kredi Kullanması Sınırlamasında Yeni Limit Belirlendi.


SİRKÜLER 2022-90Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulunun almış olduğu 21.10.2022 tarih ve 10389 sayılı kararı ile;


5411 sayılı Bankacılık Kanununun 93 üncü maddesine dayanılarak, finansal istikrarın güçlendirilmesine ve kaynakların daha verimli kullanılarak kredi sisteminin etkin bir şekilde çalışmasına yönelik atılacak koordineli makro ihtiyati adımlar kapsamında alınan 07.07.2022 tarihli ve 10265 sayılı Kurul Kararının (10265 sayılı Karar) 1 inci ve 7 nci maddeleri ile anılan Kararın Ek-1’inde bulunan beyan ve taahhüt örneğinde belirtilen “15 milyon TL” ve “yüzde 10” eşik değerlerin; söz konusu Karar kapsamındaki bankalar ile finansal kiralama, faktoring ve finansman kuruluşları tarafından, 01.11.2022 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere aksi yönde bir Kurul Kararı alıncaya kadar “10 milyon TL” ve “yüzde 5” olarak uygulanmasına,


İşbu Karar çerçevesinde, 01.11.2022 tarihinden itibaren, 10265 sayılı Kararın Ek-1’inde bulunan beyan ve taahhüt örneğinde yer alan “30.06.2022” tarihinin “01.11.2022” olarak değiştirilmesine ve 01.11.2022 itibaren geçerli olacak şekilde müşterilerden yeni beyan ve taahhüt alınmasına;


01.10.2022 ila 31.10.2022 tarihleri arasında, 10265 sayılı Kararın işbu Karar öncesindeki mevcut hali ile uygulanmasına devam olunmasına; karar verilmiştir.


Söz konusu karar uyarınca; bağımsız denetime tabi şirketlerin yabancı para nakitlerinin Türk lirası karşılığının 10 milyon TL`nin üzerinde olması halinde, ayrıca yabancı para nakit varlıklarının aktif toplamının veya net satış hasılatının hangisi büyük ise yüzde 5`i aşması durumda kredi kullanamayacaklardır.


Bilgilerinize sunulur.


Söz konusu düzenleme ve daha ayrıntılı bilgilere https://www.bddk.org.tr/Mevzuat adresinden ulaşmak mümkündür.
Önemli Not: Yayınlamış olduğumuz bu sirküler bilgilendirme amacına yönelik olup, asıl olan yukarıda link adresi verilen ve bu adresten ulaşılacak yasal düzenlemelerdir. Dolayısıyla resmi işlerde kullanılamaz. Aksi takdirde hukuki sonuçlarından müşavirliğimiz sorumlu tutulamaz.

1 görüntüleme0 yorum

Commentaires


bottom of page