top of page
Ara
  • Yazarın fotoğrafıNizam Ergün

01.04.2024 Gelir Geçici Vergi Beyannamesi Uygulamaya Açıldı


Sayı : TEPE-2024/42 04.04.2024

01.04.2024 Gelir Geçici Vergi Beyannamesi Uygulamaya Açıldı


SİRKÜLER 2024-42


Gelir İdaresi Başkanlığı Dijital Vergi Dairesi Sistemi üzerinden yayınlanan 01.04.2024 tarihli duyuruda ve 2024 Gelir Geçici Vergi Duyuru Eki bölümünde yapılan açıklamalar aşağıdaki gibidir.


2024/1. dönem gelir geçici vergi beyannamesi uygulamaya açılmıştır. Beyannamelerini e-Beyanname sisteminden verecek olan mükelleflerimizin Dijital Vergi Dairesi uygulaması üzerinden “Gerekli Programlar" menüsü altında yer alan Beyanname Düzenleme Programı'nı indirerek güncellemeleri gerekmektedir. Ayrıntılı bilgi için ek duyuruda yapılan açıklamalar aşağıda belirtilmiştir.


2024/1 VERGİLENDİRME DÖNEMİNE İLİŞKİN GELİR GEÇİCİ VERGİ BEYANNAMESİ DEĞİŞİKLİKLERİ


2024/1 Gelir Geçici Vergi Beyannamesinde aşağıdaki değişiklikler yapılmıştır


1. “Matrah Bildirimi” kulakçığında bulunan “İndirimler” bölümünde aşağıdaki değişiklikler yapılmıştır.


2. "Matrah Bildirimi" kulakçığında bulunan "İndirimler" tablosundaki “Türü” ile “Tutarı” sütunlarının arasına “Açıklama” sütunu eklenmiştir. “Diğer İndirimler” türü seçilmesi halinde açıklama alanına bilgi girişi yapılması zorunludur.


3. 2024 yılı vergilendirme döneminden itibaren geçici vergi beyanlarında mükelleflerin cari döneme ilişkin bilanço bilgilerini beyan etmeleri gerekmektedir. Buna istinaden “Ekler” kulakçığına “Ayrıntılı Bilanço” başlığı altında “Aktif, Pasif, Dipnot (1), Dipnot (2)” başlıklı tablolar eklenmiştir.


4. “Ekler” kulakçığında bulunan “İstisnalar” tablosunun “İstisna Türü” sütununa, “GVK Geçici Madde 76 Kapsamında Kazanç İstisnası” istisna türü eklenmiştir.


5. 2024 yılı için “Ekler” kulakçığındaki “İstisnalar” tablosunun “İstisna Türü” sütununda yer alan “Genç girişimcilerde kazanç istisnası (GVK Mük. Md. 20)” için en yüksek tutar 230.000 TL olarak belirlenmiştir.


Bilgilerinize sunulur.


Söz konusu düzenleme ve daha ayrıntılı açıklamalara https://dijital.gib.gov.tr/duyurular#0 adresinden ulaşabilirsiniz.


Önemli Not: Yayınlamış olduğumuz bu sirküler bilgilendirme amacına yönelik olup, asıl olan yukarıda link adresi verilen ve bu adresten ulaşılacak yasal düzenlemelerdir. Dolayısıyla resmi işlerde kullanılamaz. Aksi takdirde hukuki sonuçlarından müşavirliğimiz sorumlu tutulamaz. `13 görüntüleme0 yorum

Comentários


bottom of page