top of page
Ara
  • Yazarın fotoğrafıNizam Ergün

193 Sayılı Gelir Vergisi Kanunu’nun Geçici 67 nci Maddesinde Yer Alan Tevkifat Oranları

Sayı : TEPE-2023/98 03.07.2023

Konu : 193 Sayılı Gelir Vergisi Kanunu’nun Geçici 67 nci Maddesinde

Yer Alan Tevkifat OranlarıSİRKÜLER 2023-98


28.06.2023 tarih ve 32235 sayılı Resmî Gazete`de yayınlanarak yürürlüğe giren 27.06.2023 tarih ve 7332 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ve bununla ilgili Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından yayınlanan duyuru ile;


-Mevduat faizleri ve katılma hesabı karşılığı ödenen kar paylarında,


-Devlet tahvili ve hazine bonoları ile Hazinece kurulan Varlık Kiralama Şirketlerince ihraç edilen kira sertifikalarından elde edilen gelirlerde,


-Bankaların ihraç ettiği tahvil ve bonolar ile fon kullanıcısının bankalar olduğu Varlık Kiralama Şirketlerinin ihraç ettiği kira sertifikalarından elde edilen kazanç ve iratlarda,


-Yatırım fonlarından elde edilen gelirlerde,


-Varlığa dayalı menkul kıymetler, ipoteğe dayalı menkul kıymetler, ipotek teminatlı menkul kıymetler ve varlık teminatlı menkul kıymetlerden elde edilen gelirlerde indirimli gelir stopaj oranı uygulaması 31 Aralık 2023 tarihine kadar uzatılmıştır.


Yapılan düzenleme ile döviz tevdiat hesaplarına yürütülen faizler ve katılım bankalarınca döviz katılma hesaplarına ödenen kar payları için uygulanan tevkifat oranı vade ayrımı olmaksızın % 25 olarak belirlenmiştir.

Bilgilerinize sunulur.

Söz konusu düzenleme ve daha ayrıntılı açıklamalara https://www.gib.gov.tr/sites/default/files/fileadmin/user_upload/Cumhurbaskani_Karari/7332.pdf adresinden ulaşmak mümkündür.
Önemli Not: Yayınlamış olduğumuz bu sirküler bilgilendirme amacına yönelik olup, asıl olan yukarıda link adresi verilen ve bu adresten ulaşılacak yasal düzenlemelerdir. Dolayısıyla resmi işlerde kullanılamaz. Aksi takdirde hukuki sonuçlarından müşavirliğimiz sorumlu tutulamaz.

3 görüntüleme0 yorum

Comments


bottom of page