top of page
Ara
  • Yazarın fotoğrafıNizam Ergün

2 No.lu Sorumlu Sıfatıyla Ödenen KDV Beyannamesine İlişkin Duyuru


Sayı : TEPE-2024/21 06.02.2024

2 No.lu Sorumlu Sıfatıyla Ödenen KDV Beyannamesine İlişkin Duyuru


SİRKÜLER 2024-21


Gelir İdaresi Başkanlığı Dijital Vergi Dairesi Sistemi üzerinden yayınlanan 01.02.2024 tarihli 2 No.lu Sorumlu Sıfatıyla Ödenen KDV Beyannamesine İlişkin Duyuruda;


28/12/2023 tarihli ve 32413 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan 7491 sayılı Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununda yapılan değişiklikler kapsamında, vergi kesintisi yapmakla sorumlu tutulanlar tarafından sorumlu sıfatıyla beyan edilerek ödenen katma değer vergisinin 1 No.lu KDV Beyannamesinde indirim konusu yapılması sırasında sistemsel kontroller yapılacaktır.


Buna istinaden Ocak/2024 vergilendirme döneminden itibaren vergi kesintisi yapmakla sorumlu tutulanlar tarafından sorumlu sıfatıyla 2 No.lu KDV Beyannamesi ile beyan edilen vergilerin vergi kodu 4017 olarak değiştirilmiştir. Ocak/2024 vergilendirme döneminden itibaren 2 No.lu KDV Beyannamesi ile beyan edilen vergilerin tahakkuk ve tahsilatı “4017 – KDV Tevkifatı” vergi türü üzerinden yapılacaktır. Şeklinde açıklamalar yapılmıştır.


Bilgilerinize sunulur.


Söz konusu düzenleme ve daha ayrıntılı açıklamalara https://www.gib.gov.tr/node/175431 adresinden ulaşabilirsiniz.


Önemli Not: Yayınlamış olduğumuz bu sirküler bilgilendirme amacına yönelik olup, asıl olan yukarıda link adresi verilen ve bu adresten ulaşılacak yasal düzenlemelerdir. Dolayısıyla resmi işlerde kullanılamaz. Aksi takdirde hukuki sonuçlarından müşavirliğimiz sorumlu tutulamaz. `6 görüntüleme0 yorum

Comentarios


bottom of page