top of page
Ara
  • Yazarın fotoğrafıNizam Ergün

2021 ve 2022 yılları ile 2023 yılı geçici vergi dönemlerinde Enflasyon düzeltmesi

Sayı : TEPE-2022/14 31.01.2022

Konu : 2021 ve 2022 yılları ile 2023 yılı geçici vergi dönemlerinde

Enflasyon düzeltmesi yapılmayacaktır.


SİRKÜLER 2022-14


29.12.2022 tarih ve 31734 sayılı Resmî Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren 7352 sayılı kanunun 1`nci maddesiyle 213 sayılı Vergi Usul Kanununa geçici 33.madde eklenmiş olup, söz konusu madde ile;Aynı kanun ile getirilen bir diğer düzenleme ise 31/12/2023 tarihli mali tablolar, enflasyon düzeltmesi şartlarının oluşup oluşmadığına bakılmaksızın enflasyon düzeltmesine tabi tutulacağı, yapılan enflasyon düzeltmesinden kaynaklanan kâr/zarar farkı geçmiş yıllar kâr/zararı hesabında gösterileceği, bu şekilde tespit edilen geçmiş yıl kârının vergiye tabi tutulmayacağı, geçmiş yıl zararı zarar olarak da kabul edilmeyeceği yönündedir.


Bilgilerinize sunulur.

Sirkülerimize konu olan düzenlemelere;


Önemli Not:Yayınlamış olduğumuz bu sirküler bilgilendirme amacına yönelik olup, asıl olan yukarıda link adresi verilen ve bu adresten ulaşılacak yasal düzenlemelerdir. Dolayısıyla resmi işlerde kullanılamaz. Aksi takdirde hukuki sonuçlarından müşavirliğimiz sorumlu tutulamaz.

11 görüntüleme0 yorum

Comments


bottom of page