top of page
Ara
  • Yazarın fotoğrafıNizam Ergün

2022 Yılı 1.Dönem Geçici Vergi Döneminde Uygulanacak Yeniden Değerleme Oranı Yayınlandı

Sayı : TEPE-2022/28 06.04.2022

Konu : 2022 Yılı 1.Dönem Geçici Vergi Döneminde

Uygulanacak Yeniden Değerleme Oranı Yayınlandı


SİRKÜLER 2022-28213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 298 inci maddesinin (B) fıkrasına istinaden yıllık olarak hesaplanan ve ilan edilen yeniden değerleme oranı 2022 yılı birinci geçici vergi dönemi için % 33,63 (yüzde otuzüç virgül altmışüç) olarak tespit edilmiştir.


Bilgilerinize sunulur.

Sirkülerimize konu olan düzenlemelere; https://www.gib.gov.tr/node/159036 adresinden ulaşabilirsiniz.


Önemli Not: Yayınlamış olduğumuz bu sirküler bilgilendirme amacına yönelik olup, asıl olan yukarıda link adresi verilen ve bu adresten ulaşılacak yasal düzenlemelerdir. Dolayısıyla resmi işlerde kullanılamaz. Aksi takdirde hukuki sonuçlarından müşavirliğimiz sorumlu tutulamaz.

8 görüntüleme0 yorum
bottom of page