top of page
Ara
  • Yazarın fotoğrafıNizam Ergün

2022 Yılı Yeniden Değerleme Oranı Yayınlanmıştır.

Sayı : TEPE-2022/109 24.11.2022

Konu : 2022 Yılı Yeniden Değerleme Oranı Yayınlanmıştır.


SİRKÜLER 2022-10924.11.2022 tarih ve 32023 sayılı Resmî Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren 542 seri numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile 2022 yılı için Yeniden Değerleme Oranı %122,93 (yüz yirmi iki virgül doksan üç) olarak tespit edilmiştir.

Bilgilerinize sunulur.Söz konusu düzenleme ve daha ayrıntılı bilgilere https://www.resmigazete.gov.tr adresinden ulaşmak mümkündür.Önemli Not: Yayınlamış olduğumuz bu sirküler bilgilendirme amacına yönelik olup, asıl olan yukarıda link adresi verilen ve bu adresten ulaşılacak yasal düzenlemelerdir. Dolayısıyla resmi işlerde kullanılamaz. Aksi takdirde hukuki sonuçlarından müşavirliğimiz sorumlu tutulamaz.

8 görüntüleme0 yorum

Comments


bottom of page