top of page
Ara
  • Yazarın fotoğrafıNizam Ergün

2022 yılında Uygulanacak Değerli Kağıt Bedelleri

Sayı : TEPE-2021/27 21.12.2021

Konu : 2022 yılında Uygulanacak Değerli

Kağıt Bedelleri
SİRKÜLER 2021-27


21.12.2021 tarih ve 31696 sayılı Resmî Gazete de yayınlanarak yürürlüğe giren 70 sıra numaralı Muhasebat Genel Müdürlüğü Tebliği ile Değerli Kağıtlar Kanuna ekli Değerli Kağıtlar Tablosunda yer alan kağıtların 2022 yılında uygulanacak satış bedelleri aşağıdaki gibi belirlenmiştir.

Değerli Kağıdın Cinsi Bedel (TL)

1 - Noter kağıtları :

a) Noter kâğıdı 25,00

b) Beyanname 25,00

c) Protesto, vekaletname, re’sen senet 50,00

2 - (Mülga:30/12/2004-5281/14.md)

3 - Pasaportlar 225,00

4 - İkamet İzni (değişik:28/7/2016-6735/27 md.) 160,00

5 - (Mülga:30/12/2004-5281/14.md)

6 - (Değişik:14/1/2016-6661/3.md.)

a) Kanuni bildirim süresi dışında

Doğum nedeniyle düzenlenen

Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı 37,50

b) Değiştirme nedeniyle düzenlenen

Türkiye Cumhuriyeti Kimlik kartı 37,50

c) Kayıp nedeniyle düzenlenen

Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı 75,00

7 - Aile cüzdanları 200,00

8 - (Mülga:30/12/2004-5281/14.md)

9 - Sürücü belgeleri 280,00

10 - Sürücü çalışma belgeleri (karneleri) 280,00

11 - (Mülga: 2/1/2017-KHK-680/35 md.; Aynen kabul:

1/2/2018-7072/34 md.)

12 - Motorlu araç tescil belgesi 250,00

13 - İş makinesi tescil belgesi 210,00

14 - Banka çekleri (Her bir çek yaprağı) 15,00

15 - Mavi Kart (Ek:9/5/2012-6304/9 md.) 20,00

16 - Yabancı çalışma izni belgesi 160,00

(Ek:28/7/2016-6735/27. md.)

17- Çalışma izni muafiyeti belgesi 160,00


Bilgilerinize sunulur.


Sirkülerimize konu olan düzenlemelere; https://www.gib.gov.tr/ adresinden ulaşabilirsiniz.


Önemli Not: Yayınlamış olduğumuz bu sirküler bilgilendirme amacına yönelik olup, asıl olan yukarıda link adresi verilen ve bu adresten ulaşılacak yasal düzenlemelerdir. Dolayısıyla resmi işlerde kullanılamaz. Aksi takdirde hukuki sonuçlarından müşavirliğimiz sorumlu tutulamaz.

6 görüntüleme0 yorum

Comments


bottom of page