top of page
Ara
  • Yazarın fotoğrafıNizam Ergün

2023/1.Dönem Geçici Vergi Beyannamesi Verme Süresi Uzatılmıştır.

Sayı : TEPE-2023/83 15.05.2023

Konu : 2023/1.Dönem Geçici Vergi Beyannamesi Verme Süresi Uzatılmıştır.
SİRKÜLER 2023-83


Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından yayınlanan 15.05.2023 tarih ve VUK-155/ 2023-6 sayılı VERGİ USUL KANUNU SİRKÜLERİ/155 ile;


17 Mayıs 2023 günü sonuna kadar verilmesi gereken 2023 I. Geçici Vergi Dönemine (OcakŞubat-Mart) ait Gelir ve Kurum Geçici Vergi Beyannamelerinin verilme süreleri ile bu beyannameler üzerine tahakkuk eden vergilerin ödeme süreleri 22 Mayıs 2023 Pazartesi günü sonuna kadar uzatılmıştır. Söz konusu uzatma, ilgili geçici vergi dönemi itibarıyla beyanname verme tarihi 17 Mayıs 2023 günü sonu olan özel hesap dönemine tabi mükellefleri de kapsayacağı belirtilmiştir.

Bilgilerinize sunulur.

Söz konusu düzenleme ve daha ayrıntılı açıklamalara https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2023/05/20230510-13.htm adresinden ulaşmak mümkündürÖnemli Not: Yayınlamış olduğumuz bu sirküler bilgilendirme amacına yönelik olup, asıl olan yukarıda link adresi verilen ve bu adresten ulaşılacak yasal düzenlemelerdir. Dolayısıyla resmi işlerde kullanılamaz. Aksi takdirde hukuki sonuçlarından müşavirliğimiz sorumlu tutulamaz.

5 görüntüleme0 yorum

コメント


bottom of page