top of page
Ara
  • Yazarın fotoğrafıNizam Ergün

2023 Ekim Ayı Vergi Takvimi Yayınlanmıştır


Sayı : TEPE-2023/136 06.10.2023 2023 Ekim Ayı Vergi Takvimi Yayınlanmıştır


SİRKÜLER 2023-136
Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından 2023 Ekim ayı vergi takvimi yayınlanmıştır. Yayınlanmış olan bu takvime göre;01/09/2023

02/10/2023

7440 Sayılı Kanun Uyarınca Ödenmesi Gereken 4. Taksit Ödemesi

01/07/2023

02/10/2023

Aylık Yükleme Tercihinde Bulunmuş Mükelleflerin, Haziran 2023 Dönemine Ait Elektronik Defter Beratlarının Yüklenmesi

01/09/2023

02/10/2023

7256 Sayılı Kanun Uyarınca Ödenmesi Gereken 17. Taksit Ödemesi

01/09/2023

02/10/2023

7326 Sayılı Kanun Uyarınca Ödenmesi Gereken 13. Taksit Ödemesi

01/09/2023

02/10/2023

Ağustos 2023 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Alımlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Ba)

01/09/2023

02/10/2023

Ağustos 2023 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Satışlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Bs)

01/09/2023

02/10/2023

Ağustos 2023 Dönemine Ait Dijital Hizmet Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

01/09/2023

02/10/2023

Ağustos 2023 Dönemine Ait Kurumlar Vergisi Mükellefleri İçin Turizm Payının Beyanı ve Ödemesi

01/09/2023

02/10/2023

Ağustos 2023 Dönemine Ait Haberleşme Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

01/09/2023

02/10/2023

Ağustos 2023 Dönemine Ait 464 Sıra No.lu VUKGT Kapsamında Bildirimde Bulunma Zorunluluğu Getirilen Aracı Hizmet Sağlayıcıları, İnternet Reklamcılığı Hizmet Aracıları ile Kargo ve Lojistik İşletmeleri Tarafından Bildirim Verilmesi

01/09/2023

02/10/2023

Ağustos 2023 Dönemine Ait 538 Sıra No.lu VUKGT kapsamında Taşınmaz (Satış/Kiralama) ve Motorlu Taşıt (Satış) İlanlarını Platformları Üzerinden Yayımlayanlar ile Günübirlik Konut Kiralama İşini Platformları Üzerinden Sağlayanlarca Bildirim Verilmesi

01/10/2023

10/10/2023

16-30 Eylül 2023 Dönemine Ait Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

02/10/2023

10/10/2023

16-30 Eylül 2023 Dönemine Ait Noterlerce Yapılan Makbuz Karşılığı Ödemelere Ait Beyannamenin Verilmesi ve Ödemesi

01/10/2023

16/10/2023

Eylül 2023 Dönemine Ait Alkollü İçecekler, Alkolsüz İçecekler, Tütün Mamulleri ve Makaronlara İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve ödemesi

01/10/2023

16/10/2023

Eylül 2023 Dönemine Ait Dayanıklı Tüketim ve Diğer Mallara İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

01/10/2023

16/10/2023

Eylül 2023 Dönemine Ait Motorlu Taşıt Araçlarına İlişkin Özel Tüketim Vergisinin (Tescile Tabi Olmayanlar) Beyanı ve Ödemesi

01/10/2023

16/10/2023

Eylül 2023 Dönemine Ait Özel İletişim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

01/10/2023

16/10/2023

Eylül 2023 Dönemine Ait Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

01/10/2023

16/10/2023

Eylül 2023 Dönemine Ait Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu Kesintisi Bildirimi ve Ödemesi

01/10/2023

16/10/2023

Eylül 2023 Dönemine Ait Ticaret Sicili Harçları Bildirimi Verilmesi ve Ödemesi

01/10/2023

20/10/2023

Eylül 2023 Dönemine Ait Şans Oyunları Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

01/10/2023

20/10/2023

Eylül 2023 Dönemine Ait 5602 Sayılı Kanunda Tanımlanan Şans Oyunlarıyla İlgili Veraset ve İntikal Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

01/10/2023

20/10/2023

Eylül 2023 Dönemine Ait İlan ve Reklam Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

01/10/2023

20/10/2023

Eylül 2023 Dönemine Ait Müşterek Bahislere İlişkin Eğlence Vergisinin Beyanı ve Ödemesi ile Diğer Eğlence Vergilerine İlişkin Eğlence Vergisinin Ödemesi

01/10/2023

20/10/2023

Eylül 2023 Dönemine Ait Elektrik ve Havagazı Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

01/10/2023

20/10/2023

Eylül 2023 Dönemine Ait Yangın Sigortası Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

16/10/2023

24/10/2023

1-15 Ekim 2023 Dönemine Ait Noterlerce Yapılan Makbuz Karşılığı Ödemelere Ait Beyannamenin Verilmesi ve Ödemesi

16/10/2023

25/10/2023

1-15 Ekim 2023 Dönemine Ait Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

01/10/2023

26/10/2023

Eylül 2023 Dönemine Ait Konaklama Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

01/10/2023

26/10/2023

Eylül 2023 Dönemine Ait GVK 94. Madde ile KVK 15. ve 30. Maddelerine Göre Yapılan Tevkifatların Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi ile Beyanı ve Ödemesi

01/10/2023

26/10/2023

Temmuz-Ağustos-Eylül 2023 Dönemine Ait Tevkifatların Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi ile Beyanı ve Ödemesi (GVK 98. Maddesinin 3. Fıkrasına Göre Üçer Aylık Beyanname Verme Hakkından Yararlananlar İçin)

01/10/2023

26/10/2023

Temmuz-Ağustos-Eylül 2023 Dönemine Ait GVK Geçici 67. Madde Kapsamında Yapılan Tevkifatların Beyanı ve Ödemesi

01/10/2023

26/10/2023

Eylül 2023 Dönemine Ait İstihkaktan Kesinti Suretiyle Tahsil Edilen Damga Vergisi ile Sürekli Mükellefiyeti Bulunanlar İçin Makbuz Karşılığı Ödenmesi Gereken Damga Vergisinin Beyanı ve Ödemesi


01/10/2023

30/10/2023

Eylül 2023 Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

01/10/2023

30/10/2023

Temmuz-Ağustos-Eylül 2023 Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

01/10/2023

31/10/2023

Eylül 2023 Dönemine Ait 464 Sıra No.lu VUKGT Kapsamında Bildirimde Bulunma Zorunluluğu Getirilen Aracı Hizmet Sağlayıcıları, İnternet Reklamcılığı Hizmet Aracıları ile Kargo ve Lojistik İşletmeleri Tarafından Bildirim Verilmesi

01/10/2023

31/10/2023

Eylül 2023 Dönemine Ait 538 Sıra No.lu VUKGT kapsamında Taşınmaz (Satış/Kiralama) ve Motorlu Taşıt (Satış) İlanlarını Platformları Üzerinden Yayımlayanlar ile Günübirlik Konut Kiralama İşini Platformları Üzerinden Sağlayanlarca Bildirim Verilmesi

01/10/2023

31/10/2023

7440 Sayılı Kanun Uyarınca Ödenmesi Gereken 5. Taksit Ödemesi

01/08/2023

31/10/2023

Aylık Yükleme Tercihinde Bulunmuş Mükelleflerin, Temmuz 2023 Dönemine Ait Elektronik Defter Beratlarının Yüklenmesi

01/10/2023

31/10/2023

Eylül 2023 Dönemine Ait Haberleşme Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

01/10/2023

31/10/2023

Eylül 2023 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Alımlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Ba)

01/10/2023

31/10/2023

Eylül 2023 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Satışlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Bs)

01/10/2023

31/10/2023

Eylül 2023 Dönemine Ait Dijital Hizmet Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

01/10/2023

31/10/2023

Eylül 2023 Dönemine Ait Kurumlar Vergisi Mükellefleri İçin Turizm Payının Beyanı ve Ödemesi

01/10/2023

31/10/2023

Temmuz-Ağustos-Eylül 2023 Dönemine Ait Turizm Payının Beyanı ve Ödemesi

01/10/2023

31/10/2023

Temmuz-Ağustos-Eylül 2023 Dönemine Ait Geri Kazanım Katılım Payı Beyannamesinin Verilmesi ve Ödemesi

01/10/2023

17/11/2023

2023 III. Geçici Vergi Dönemine (Temmuz-Ağustos-Eylül) Ait Gelir Geçici Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

01/10/2023

17/11/2023

2023 III. Geçici Vergi Dönemine (Temmuz-Ağustos-Eylül) Ait Kurum Geçici Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

01/10/2023

17/11/2023

2023 III. Geçici Vergi Dönemine (Temmuz-Ağustos-Eylül) Ait Kurum Geçici Vergi Beyannamesi Ekinde Kurumlar Vergisi Mükellefleri Tarafından Gerçek Faydalanıcıya İlişkin Bildirim Formunun Verilmesi

01/10/2023

30/11/2023

Geçici Vergi Dönemleri Bazında Yükleme Tercihinde Bulunmuş Mükelleflerin, Eylül 2023 Dönemine Ait Elektronik Defter Beratlarının Yüklenmesi

01/10/2023

02/01/2024

Aylık Yükleme Tercihinde Bulunmuş Mükelleflerin, Eylül 2023 Dönemine Ait Elektronik Defter Beratlarının Yüklenmesi


Bilgilerinize sunulur


Söz konusu düzenleme ve daha ayrıntılı açıklamalara https://www.gib.gov.tr/yardim-vekaynaklar/vergi-takvimi adresinden ulaşmak mümkündür.


Önemli Not: Yayınlamış olduğumuz bu sirküler bilgilendirme amacına yönelik olup, asıl olan yukarıda link adresi verilen ve bu adresten ulaşılacak yasal düzenlemelerdir. Dolayısıyla resmi işlerde kullanılamaz. Aksi takdirde hukuki sonuçlarından müşavirliğimiz sorumlu tutulamaz. `

2 görüntüleme0 yorum

Comments


bottom of page