top of page
Ara
  • Yazarın fotoğrafıNizam Ergün

2023 Kasım Ayı Vergi Takvimi Yayınlanmıştır


Sayı : TEPE-2023/146 02.11.2023

2023 Kasım Ayı Vergi Takvimi Yayınlanmıştır


SİRKÜLER 2023-14601/11/2023

09/11/2023

16-31 Ekim 2023 Dönemine Ait Noterlerce Yapılan Makbuz Karşılığı Ödemelere Ait Beyannamenin Verilmesi ve Ödemesi

01/11/2023

10/11/2023

16-31 Ekim 2023 Dönemine Ait Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

01/11/2023

15/11/2023

Ekim 2023 Dönemine Ait Motorlu Taşıt Araçlarına İlişkin Özel Tüketim Vergisinin (Tescile Tabi Olmayanlar) Beyanı ve Ödemesi

01/11/2023

15/11/2023

Ekim 2023 Dönemine Ait Özel İletişim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

01/11/2023

15/11/2023

Ekim 2023 Dönemine Ait Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

01/11/2023

15/11/2023

Ekim 2023 Dönemine Ait Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu Kesintisi Bildirimi ve Ödemesi

01/11/2023

15/11/2023

Ekim 2023 Dönemine Ait Ticaret Sicili Harçları Bildirimi Verilmesi ve Ödemesi

01/11/2023

15/11/2023

Ekim 2023 Dönemine Ait Alkollü İçecekler, Alkolsüz İçecekler, Tütün Mamulleri ve Makaronlara İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

01/11/2023

15/11/2023

Ekim 2023 Dönemine Ait Dayanıklı Tüketim ve Diğer Mallara İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

01/10/2023

17/11/2023

2023 III. Geçici Vergi Dönemine (Temmuz-Ağustos-Eylül) Ait Gelir Geçici Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

01/10/2023

17/11/2023

2023 III. Geçici Vergi Dönemine (Temmuz-Ağustos-Eylül) Ait Kurum Geçici Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

01/10/2023

17/11/2023

2023 III. Geçici Vergi Dönemine (Temmuz-Ağustos-Eylül) Ait Kurum Geçici Vergi Beyannamesi Ekinde Kurumlar Vergisi Mükellefleri Tarafından Gerçek Faydalanıcıya İlişkin Bildirim Formunun Verilmesi

01/11/2023

20/11/2023

Ekim 2023 Dönemine Ait 5602 Sayılı Kanunda Tanımlanan Şans Oyunlarıyla İlgili Veraset ve İntikal Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

01/11/2023

20/11/2023

Ekim 2023 Dönemine Ait İlan ve Reklam Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

01/11/2023

20/11/2023

Ekim 2023 Dönemine Ait Müşterek Bahislere İlişkin Eğlence Vergisinin Beyanı ve Ödemesi ile Diğer Eğlence Vergilerine İlişkin Eğlence Vergisinin Ödemesi

01/11/2023

20/11/2023

Ekim 2023 Dönemine Ait Elektrik ve Havagazı Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

01/11/2023

20/11/2023

Ekim 2023 Dönemine Ait Yangın Sigortası Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

01/11/2023

20/11/2023

Ekim 2023 Dönemine Ait Şans Oyunları Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

​16/11/2023

​24/11/2023

​1-15 Kasım 2023 Dönemine ait Noterlerce Yapılan Makbuz Karşılığı Ödemelere Ait Beyannamenin Verilmesi ve Ödemesi

01/11/2023

27/11/2023

Ekim 2023 Dönemine Ait Konaklama Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

01/11/2023

27/11/2023

Ekim 2023 Dönemine Ait GVK 94. Madde ile KVK 15. ve 30. Maddelerine Göre Yapılan Tevkifatların Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi ile Beyanı ve Ödemesi

01/11/2023

27/11/2023

Ekim 2023 Dönemine Ait İstihkaktan Kesinti Suretiyle Tahsil Edilen Damga Vergisi ile Sürekli Mükellefiyeti Bulunanlar İçin Makbuz Karşılığı Ödenmesi Gereken Damga Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

16/11/2023

27/11/2023

1-15 Kasım 2023 Dönemine Ait Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

01/11/2023

28/11/2023

Ekim 2023 Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

01/11/2023

30/11/2023

2023 Yılı Çevre Temizlik Vergisinin 2. Taksit Ödemesi

01/11/2023

30/11/2023

Ekim 2023 Dönemine Ait Kurumlar Vergisi Mükellefleri İçin Turizm Payının Beyanı ve Ödemesi

01/11/2023

30/11/2023

Ekim 2023 Dönemine Ait Haberleşme Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

01/11/2023

30/11/2023

Ekim 2023 Dönemine Ait 464 Sıra No.lu VUKGT Kapsamında Bildirimde Bulunma Zorunluluğu Getirilen Aracı Hizmet Sağlayıcıları, İnternet Reklamcılığı Hizmet Aracıları ile Kargo ve Lojistik İşletmeleri Tarafından Bildirim Verilmesi

​01/08/2023

30/11/2023

Geçici Vergi Dönemleri Bazında Yükleme Tercihinde Bulunmuş Mükelleflerin, Temmuz 2023 Dönemine Ait Elektronik Defter Beratlarının Yüklenmesi

01/11/2023

30/11/2023

Ekim 2023 Dönemine Ait 538 Sıra No.lu VUKGT kapsamında Taşınmaz (Satış/Kiralama) ve Motorlu Taşıt (Satış) İlanlarını Platformları Üzerinden Yayımlayanlar ile Günübirlik Konut Kiralama İşini Platformları Üzerinden Sağlayanlarca Bildirim Verilmesi

01/09/2023

30/11/2023

Aylık Yükleme Tercihinde Bulunmuş Mükelleflerin, Ağustos 2023 Dönemine Ait Elektronik Defter Beratlarının Yüklenmesi

01/09/2023

30/11/2023

Geçici Vergi Dönemleri Bazında Yükleme Tercihinde Bulunmuş Mükelleflerin, Ağustos 2023 Dönemine Ait Elektronik Defter Beratlarının yüklenmes

01/10/2023

30/11/2023

Geçici Vergi Dönemleri Bazında Yükleme Tercihinde Bulunmuş Mükelleflerin, Eylül 2023 Dönemine Ait Elektronik Defter Beratlarının Yüklenmesi
01/11/2023

30/11/2023

7256 Sayılı Kanun Uyarınca Ödenmesi Gereken 18. Taksit Ödemesi

01/11/2023

30/11/2023

7440 Sayılı Kanun Uyarınca Ödenmesi Gereken 6. Taksit Ödemesi

01/11/2023

30/11/2023

7326 Sayılı Kanun Uyarınca Ödenmesi Gereken 14. Taksit Ödemesi

01/11/2023

30/11/2023

Ek Motorlu Taşıtlar Vergisinin 2. Taksit Ödemesi

01/11/2023

30/11/2023

Ekim 2023 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Alımlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Ba)

01/11/2023

30/11/2023

Ekim 2023 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Satışlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Bs)

01/11/2023

30/11/2023

Ekim 2023 Dönemine Ait Dijital Hizmet Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

01/11/2023

30/11/2023

2022 Yıllık Gelir Vergisi Beyannamelerinde, Toplam Gelir İçindeki Zirai Kazançları %75 ve Daha Yüksek Oranda Olanlar İçin 1. Taksit Ödemesi

01/11/2023

30/11/2023

Veraset ve İntikal Vergisinin 2. Taksit Ödemesi

01/11/2023

30/11/2023

2023 Yılı Emlak Vergisinin 2. Taksit Ödemesi

01/11/2023

30/11/2023

Aylık Yükleme Tercihinde Bulunmuş Mükelleflerin, Ekim 2023 Dönemine Ait Elektronik Defter Beratlarının Yüklenmesi

01/11/2023

01/04/2024

Geçici Vergi Dönemleri Bazında Yükleme Tercihinde Bulunmuş Gelir Vergisi Mükelleflerinin, Ekim 2023 Dönemine Ait Elektronik Defter Beratlarının Yüklenmesi

01/11/2023

30/11/2023

Geçici Vergi Dönemleri Bazında Yükleme Tercihinde Bulunmuş Kurumlar Vergisi Mükelleflerinin, Ekim 2023 Dönemine Ait Elektronik Defter Beratlarının YüklenmesiBilgilerinize sunulur.


Söz konusu düzenleme ve daha ayrıntılı açıklamalara https://ebeyanname.gib.gov.tr/index.html adresinden ulaşmak mümkündür.


Önemli Notk adresi verilen ve bu adresten ulaşılacak yasal düzenlemelerdir. Dolayısıyla resmi işlerde kullnılamaz. Aksi takdirde hukuki sonuçlarından müşavirliğimiz sorumlu tutulamaz. `

1 görüntüleme0 yorum

Commentaires


bottom of page