top of page
Ara
  • Yazarın fotoğrafıNizam Ergün

2023/Mart Dönemi SGK Prim Borçlarına KDV Mahsup Taleplerinde Vade Tarihinin 26/5/2023 Tarihine

Sayı : TEPE-2023/82 11.05.2023

Konu : 2023/Mart Dönemi SGK Prim Borçlarına KDV Mahsup Taleplerinde Vade Tarihinin 26/5/2023 Tarihine Kadar Uzatılması
SİRKÜLER 2023-82


Sosyal Güvenlik Kurumu Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanan 11.05.2023 tarihli 2023/Mart Dönemi SGK Prim Borçlarına KDV Mahsup Taleplerinde Vade Tarihinin 26/5/2023 Tarihine Kadar Uzatılması konulu duyuruda;


25/4/2023 tarihli ve VUK-154/2023-5 sayılı Vergi Usul Kanunu Sirküleri ile 2/5/2023 günü sonuna kadar verilmesi gereken 2023/Mart dönemine ilişkin "Form Ba" ve "Form Bs" bildirimlerinin verilme süresinin 5/5/2023 Cuma günü sonuna kadar uzatılması nedeniyle, mükelleflerin KDV iade alacaklarının 2023/Mart dönemine ilişkin SGK prim borcuna 20/5/2023 tarihine kadar mahsubunda gecikmeler yaşanacağı ve bu gecikmeden dolayı mükelleflerin mağdur olacağının anlaşıldığı,


Bu itibarla, 2023/Mart dönemi SGK prim borçlarına mahsup taleplerinde mükellef mağduriyetlerinin önlenmesi amacıyla, söz konusu mahsuplara yönelik vade tarihinin bir defaya mahsus olmak üzere 26/5/2023 tarihine kadar uzatılmasının uygun olacağının mütalaa edildiği Gelir İdaresi Başkanlığınca belirtilmiştir.


Bu doğrultuda her ayın 1’i ila 30’u arasındaki çalışmaları karşılığı ücret ödenen 5510 sayılı Kanunun 4’üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendine tabi sigortalı çalıştıran işverenler yönünden 2023/Mart ayına ilişkin sigorta prim borcunun katma değer vergisi iade alacağından mahsubu suretiyle ödenmesi halinde vade tarihi 26/5/2023 olarak uygulanacaktır. Şeklinde açıklama yapılmıştır.

Bilgilerinize sunulur.

Söz konusu düzenleme ve daha ayrıntılı file:///C:/Users/Nizam%20Erg%C3%BCn/Downloads/2af5a9b1-eb21-42ba-96d1-e3fd6ec76fa7.pdf adresinden ulaşmak mümkündürÖnemli Not: Yayınlamış olduğumuz bu sirküler bilgilendirme amacına yönelik olup, asıl olan yukarıda link adresi verilen ve bu adresten ulaşılacak yasal düzenlemelerdir. Dolayısıyla resmi işlerde kullanılamaz. Aksi takdirde hukuki sonuçlarından müşavirliğimiz sorumlu tutulamaz.

4 görüntüleme0 yorum

Yorumlar


bottom of page