top of page
Ara
  • Yazarın fotoğrafıNizam Ergün

2023 yılı 1.Geçici Vergi Döneminde Uygulanacak Yeniden Değerleme Oranı Yayınlanmıştır

Sayı : TEPE-2023/62 06.04.2023

Konu : 2023 yılı 1.Geçici Vergi Döneminde Uygulanacak

Yeniden Değerleme Oranı YayınlanmıştırSİRKÜLER 2023-62


Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından yayınlanan 05.04.2023 tarih ve KVK-62 / 2023-1 / Yatırım İndirimi – 48 sayılı 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu Sirküleri /62 ile;


213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 298 inci maddesinin (B) fıkrasına istinaden yıllık olarak hesaplanan ve Bakanlığımızca ilan edilen yeniden değerleme oranına, vergi kanunlarından kaynaklanan nedenlerden dolayı geçici vergi dönemlerinde de ihtiyaç duyulmaktadır.


2023 yılı birinci geçici vergi döneminde uygulanacak yeniden değerleme oranı %8,77 (yüzde sekiz virgül yetmişyedi) olarak tespit edilmiştir.

Bilgilerinize sunulur.

Söz konusu düzenleme ve daha ayrıntılı bilgilere https://www.gib.gov.tr/node/169100 adresinden ulaşmak mümkündür.Önemli Not: Yayınlamış olduğumuz bu sirküler bilgilendirme amacına yönelik olup, asıl olan yukarıda link adresi verilen ve bu adresten ulaşılacak yasal düzenlemelerdir. Dolayısıyla resmi işlerde kullanılamaz. Aksi takdirde hukuki sonuçlarından müşavirliğimiz sorumlu tutulamaz.

6 görüntüleme0 yorum

コメント


bottom of page