top of page
Ara
  • Yazarın fotoğrafıNizam Ergün

2023 Yılı İkinci Geçici Vergi Döneminde Uygulanacak Yeniden Değerleme Oranı Yayınlanmıştır.

Sayı : TEPE-2023/107 19.07.2023

Konu : 2023 Yılı İkinci Geçici Vergi Döneminde

Uygulanacak Yeniden Değerleme Oranı Yayınlanmıştır.SİRKÜLER 2023-107


Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından yayınlanan 17.07.2023 tarih ve KVK-63 / 2023-2 / Yatırım İndirimi – 49 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu Sirküleri /63 ile;


213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 298 inci maddesinin (B) fıkrasına istinaden yıllık olarak hesaplanan ve Bakanlığımızca ilan edilen yeniden değerleme oranına, vergi kanunlarından kaynaklanan nedenlerden dolayı geçici vergi dönemlerinde de ihtiyaç duyulmaktadır.


2023 yılı ikinci geçici vergi döneminde uygulanacak yeniden değerleme oranı %18,95 (yüzde onsekiz virgül doksanbeş) olarak tespit edilmiştir.

Bilgilerinize sunulur.

Söz konusu düzenleme ve daha ayrıntılı açıklamalara https://www.gib.gov.tr/node/170556 adresinden ulaşmak mümkündür.
Önemli Not: Yayınlamış olduğumuz bu sirküler bilgilendirme amacına yönelik olup, asıl olan yukarıda link adresi verilen ve bu adresten ulaşılacak yasal düzenlemelerdir. Dolayısıyla resmi işlerde kullanılamaz. Aksi takdirde hukuki sonuçlarından müşavirliğimiz sorumlu tutulamaz.

2 görüntüleme0 yorum

Comments


bottom of page