top of page
Ara
  • Yazarın fotoğrafıNizam Ergün

2023 Yılında Uygulanacak Bina metrekare Normal İnşaat Maliyet Bedelleri Yayınlanmıştır.

Sayı : TEPE-2022/78 25.08.2022

Konu : 2023 Yılında Uygulanacak Bina metrekare

Normal inşaat Maliyet Bedelleri Yayınlanmıştır.SİRKÜLER 2022-7825.08.2022 tarih ve 31934 sayılı Resmî Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren 81 seri nolu Emlak Vergisi Kanunu Genel Tebliği ile;


Emlak vergisine esas olmak üzere 2023 yılında uygulanacak bina metrekare normal inşaat maliyet bedelleri, Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca bu Tebliğ ekinde yer alan cetvelde belirtilen tutarlarda tespit edilmiştir. Ayrıntılı bilgilere tebliğ ekinde yer alan cetvelden ulaşmak mümkündür.


Bilgilerinize sunulur.

Söz konusu tebliğe https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2022/08/20220825-6.htm adresinden ulaşmak mümkündür.


Önemli Not: Yayınlamış olduğumuz bu sirküler bilgilendirme amacına yönelik olup, asıl olan yukarıda link adresi verilen ve bu adresten ulaşılacak yasal düzenlemelerdir. Dolayısıyla resmi işlerde kullanılamaz. Aksi takdirde hukuki sonuçlarından müşavirliğimiz sorumlu tutulamaz.

8 görüntüleme0 yorum

Comments


bottom of page