top of page
Ara
  • Yazarın fotoğrafıNizam Ergün

2024 Mart Ayı Vergi Takvimi Yayınlanmıştır.


Sayı : TEPE-2024/29 01.03.2024

2024 Mart Ayı Vergi Takvimi Yayınlanmıştır.


SİRKÜLER 2024-29


Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından 2024 Mart ayı vergi takvimi yayınlanmıştır. Yayınlanan vergi takvimine göre;01/03/2024

11/03/2024

16-29 Şubat 2024 Dönemine Ait Noterlerce Yapılan Makbuz Karşılığı Ödemelere Ait Beyannamenin Verilmesi ve Ödemesi

01/03/2024

11/03/2024

16-29 Şubat 2024 Dönemine Ait Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

01/03/2024

15/03/2024

Şubat 2024 Dönemine Ait Ticaret Sicili Harçları Bildirimi Verilmesi ve Ödemesi

01/03/2024

15/03/2024

Şubat 2024 Dönemine Ait Alkollü İçecekler, Alkolsüz İçecekler, Tütün Mamulleri ve Makaronlara İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

01/03/2024

15/03/2024

Şubat 2024 Dönemine Ait Dayanıklı Tüketim ve Diğer Mallara İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

01/03/2024

15/03/2024

Şubat 2024 Dönemine Ait Motorlu Taşıt Araçlarına İlişkin Özel Tüketim Vergisinin (Tescile Tabi Olmayanlar) Beyanı ve Ödemesi

01/03/2024

15/03/2024

Şubat 2024 Dönemine Ait Özel İletişim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

01/03/2024

15/03/2024

Şubat 2024 Dönemine Ait Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

01/03/2024

15/03/2024

Şubat 2024 Dönemine Ait Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu Kesintisi Bildirimi ve Ödemesi

01/03/2024

20/03/2024

Şubat 2024 Dönemine Ait Elektrik ve Havagazı Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

01/03/2024

20/03/2024

Şubat 2024 Dönemine Ait Yangın Sigortası Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

01/03/2024

20/03/2024

Şubat 2024 Dönemine Ait Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu Kesintisi Bildirimi ve Ödemesi

01/03/2024

20/03/2024

Şubat 2024 Dönemine Ait Elektrik ve Havagazı Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

01/03/2024

20/03/2024

Şubat 2024 Dönemine Ait Yangın Sigortası Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

01/03/2024

20/03/2024

Şubat 2024 Dönemine Ait Şans Oyunları Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

01/03/2024

20/03/2024

Şubat 2024 Dönemine Ait Müşterek Bahislere İlişkin Eğlence Vergisinin Beyanı ve Ödemesi ile Diğer Eğlence Vergilerine İlişkin Eğlence Vergisinin Ödemesi


16/03/2024

25/03/2024

1-15 Mart 2024 Dönemine Ait Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

01/03/2024

25/03/2024

Şubat 2024 Dönemine Ait Vergi Sorumlularının Tevkif Ettikleri Katma Değer Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

18/03/2024

26/03/2024

1-15 Mart 2024 Dönemine Ait Noterlerce Yapılan Makbuz Karşılığı Ödemelere Ait Beyannamenin Verilmesi ve Ödemesi

01/03/2024

26/03/2024

Şubat 2024 Dönemine Ait GVK 94. Madde ile KVK 15. ve 30. Maddelerine Göre Yapılan Tevkifatların Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi ile Beyanı ve Ödemesi

01/03/2024

26/03/2024

Şubat 2024 Dönemine Ait İstihkaktan Kesinti Suretiyle Tahsil Edilen Damga Vergisi ile Sürekli Mükellefiyeti Bulunanlar İçin Makbuz Karşılığı Ödenmesi Gereken Damga Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

01/03/2024

26/03/2024

Şubat 2024 Dönemine Ait Konaklama Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

01/03/2024

28/03/2024

Şubat 2024 Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

01/03/2024

01/04/2024

7326 Sayılı Kanun Uyarınca Ödenmesi Gereken 16. Taksit Ödemesi

01/03/2024

01/04/2024

7440 Sayılı Kanun Uyarınca Ödenmesi Gereken 10. Taksit Ödemesi

01/03/2024

01/04/2024

Şubat 2024 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Alımlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Ba)

01/03/2024

01/04/2024

Şubat 2024 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Satışlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Bs)

01/03/2024

01/04/2024

Şubat 2024 Dönemine Ait Dijital Hizmet Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

01/03/2024

01/04/2024

2023 Yılına İlişkin Yıllık Gelir Vergisinin Beyanı ve 1.Taksit Ödemesi

01/03/2024

01/04/2024

Şubat 2024 Dönemine Ait 464 Sıra No.lu VUKGT Kapsamında Bildirimde Bulunma Zorunluluğu Getirilen Aracı Hizmet Sağlayıcıları, İnternet Reklamcılığı Hizmet Aracıları ile Kargo ve Lojistik İşletmeleri Tarafından Bildirim Verilmesi

01/03/2024

01/04/2024

Şubat 2024 Dönemine Ait 538 Sıra No.lu VUKGT Kapsamında Taşınmaz (Satış/Kiralama) ve Motorlu Taşıt (Satış) İlanlarını Platformları Üzerinden Yayımlayanlar ile Günübirlik Konut Kiralama İşini Platformları Üzerinden Sağlayanlarca Bildirim Verilmesi

01/03/2024

01/04/2024

GVK Geçici 67. Madde Kapsamında İhtiyari Olarak Yıllık Beyannamenin Verilmesi ve 1.Taksit Ödemesi

01/03/2024

01/04/2024

Şubat 2024 Dönemine Ait Kurumlar Vergisi Mükellefleri İçin Turizm Payının Beyanı ve Ödemesi

01/03/2024

01/04/2024

Şubat 2024 Dönemine Ait Haberleşme Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

01/03/2024

31/05/2024

Aylık Yükleme Tercihinde Bulunmuş Mükelleflerin, Şubat 2024 Dönemine Ait Elektronik Defter Beratlarının Yüklenmesi

01/03/2024

31/05/2024

Geçici Vergi Dönemleri Bazında Yükleme Tercihinde Bulunmuş Mükelleflerin, Şubat 2024 Dönemine Ait Elektronik Defter Beratlarının Yüklenmesi

01/03/2024

31/05/2024

2024 Yılı Emlak Vergisinin 1. Taksit Ödemesi

01/03/2024

31/05/2024

2024 Yılı Çevre Temizlik Vergisinin 1. Taksit Ödemesi


Bilgilerinize sunulur


Söz konusu düzenleme ve daha ayrıntılı açıklamalara https://www.gib.gov.tr/yardim-vekaynaklar/vergi-takvimi adresinden ulaşabilirsiniz.


Önemli Not: Yayınlamış olduğumuz bu sirküler bilgilendirme amacına yönelik olup, asıl olan yukarıda link adresi verilen ve bu adresten ulaşılacak yasal düzenlemelerdir. Dolayısıyla resmi işlerde kullanılamaz. Aksi takdirde hukuki sonuçlarından müşavirliğimiz sorumlu tutulamaz.

13 görüntüleme0 yorum

Comments


bottom of page