top of page
Ara
  • Yazarın fotoğrafıNizam Ergün

2024 Yıllık Gelir Vergisi Beyannamesine İlişkin Duyuru


Sayı : TEPE-2024/35 15.03.2024

2024 Yıllık Gelir Vergisi Beyannamesine İlişkin Duyuru


SİRKÜLER 2024-35


Gelir İdaresi Başkanlığı Dijital Vergi Dairesi Sistemi üzerinden yapılan 16.03.2024 tarihli ve 2024 Yıllık Gelir Vergisi Beyannamesine İlişkin Duyuru ile;


Yıllık Gelir Vergisi Beyannamesinde “Ekler” kulakçığının “Ayrıntılı Bilanço” başlıklı bölümünde “Pasif” sütununda yer alan “V. Özkaynaklar” hesap grubunda “B. Sermaye Yedekleri” alt hesap grubunda bulunan “5. Diğer Sermaye Yedekleri” başlıklı alt hesap grubundan sonra gelmek üzere “6. Kayda Alınan Emtia Özel Karşılık Hesabı ve 7. Demirbaş Makine ve Teçhizat Özel Karşılık Hesabı” başlıklı alt hesap grupları eklenmiştir. Mükelleflerimizin BDP programını güncellemeleri gerekmektedir. Şeklinde açıklamalar yapılmıştır.


Bilgilerinize sunulur.


Söz konusu düzenleme ve daha ayrıntılı açıklamalara https://dijital.gib.gov.tr/duyurular#0 adresinden ulaşabilirsiniz.


Önemli Not: Yayınlamış olduğumuz bu sirküler bilgilendirme amacına yönelik olup, asıl olan yukarıda link adresi verilen ve bu adresten ulaşılacak yasal düzenlemelerdir. Dolayısıyla resmi işlerde kullanılamaz. Aksi takdirde hukuki sonuçlarından müşavirliğimiz sorumlu tutulamaz. `

2 görüntüleme0 yorum

Comments


bottom of page