top of page
Ara
 • Yazarın fotoğrafıNizam Ergün

31.12.2021 tarihli bilançolarda yer alan yabancı paraların TL mevduat...

Sayı : TEPE-2022/17 14.02.2022

Konu : 31.12.2021 tarihli bilançolarda yer alan yabancı

paraların TL mevduat ve katılım hesaplarına aktarılmasından

doğan kazançlara İstisna uygulaması ile ilgili kurumlar vergisi

tebliği yayınlanmıştır.


SİRKÜLER 2022-1711.02.2022 tarih ve 31747 sayılı Resmî Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren ve Kurumlar Vergisi Genel Tebliğinde değişiklik yapan 19 seri nolu kurumlar vergisi genel tebliği ile;


Kurumlar vergisi kanununa eklenen geçici 14`üncü maddesi kapsamında; kurumların 31/12/2021 tarihli bilançolarında yer alan yabancı paralarını, dördüncü geçici vergi dönemine ilişkin beyannamenin verilme tarihine kadar Türk lirasına çevirmeleri ve bu suretle elde edilen Türk lirası varlığı, bu kapsamda açılan en az üç ay vadeli Türk lirası mevduat ve katılma hesaplarında değerlendirmeleri durumunda uygulanacak istisna hükümleri ile ilgili düzenlemeler açıklanmıştır. Söz konusu düzenlemeler kapsamında istisna uygulaması ile ilgili olarak;


 • Dördüncü geçici vergilendirme dönemine ilişkin beyannamenin verilme tarihine kadar Türk lirasına çevrilen yabancı paralara ilişkin istisna uygulaması,

 • Yabancı paraların dönem sonu değerlemesinden kaynaklanan kur farkı kazançlarına ilişkin istisna,

 • 31.12.2021 tarihli bilançolarda yer alan yabancı paraların bir kısmının Türk lirasına dönüştürülmesi durumunda istisna uygulanacak tutarın hesabı,

 • Türk lirasına dönüşüm tarihinde oluşan kur farkı kazançlarına ilişkin istisna,

 • Türk lirası mevduat ve katılma hesaplarının dönem sonu değerlemesinden kaynaklanan kazançlarda istisna,

 • Türk lirası mevduat ve katılma hesaplarından vade tarihinde elde edilen kazançlarda istisna,

 • Kendilerine özel hesap dönemi tayin edilmiş olan mükelleflerin kanunun geçici 14`üncü maddesinin birinci fıkrası karşısındaki durumu,

 • 31.12.2021 tarihinin içinde bulunduğu geçici vergi dönemine ilişkin kur farkı kazancının durumu,

 • Türk lirası mevduat hesabına dönüştürme tarihinde doğan kur farkı kazancının durumu,

 • Türk lirası mevduat hesabının vade tarihinden önce sona eren geçici vergilendirme dönemine ilişkin faiz tahakkukunun durumu,

 • Vade sonunda tahakkuk eden faiz geliri ile döviz kuruna bağlı olarak doğabilecek kazancın durumu,

 • Dördüncü geçici vergilendirme dönemine ilişkin beyannamenin verilmesi gereken tarihin sonundan 31.12.2022 tarihine kadar Türk lirasına çevrilen yabancı paralara ilişkin istisna uygulaması,

 • 01.10.2021-31.12.2021 ve 01.01.2022-31.03.2022 dönemlerinde tahakkuk eden kambiyo karının durumu,

 • Türk lirası mevduat hesabına dönüştürme tarihinde doğan kur farkı kar/zararın durumu,

 • Türk lirası mevduat hesabının vade tarihi öncesinde sona eren geçici vergilendirme dönemine ilişkin faiz tahakkukunun durumu,

 • Vade sonunda tahakkuk eden faiz geliri ile döviz kuruna bağlı olarak doğabilecek kazancın durumu,

 • 31.12.2021 tarihinin içinde bulunduğu geçici vergilendirme dönemine ilişkin kur farkı kazancının durumu,

 • Türk lirası mevduat hesabına dönüştürme tarihinde doğan kur farkı kazancının durumu,

 • Vade sonunda tahakkuk eden faiz geliri ile döviz kuruna bağlı olarak doğabilecek kazancın durumu,

 • Türk lirası mevduat ve katılma hesaplarına dönüştürülen altın hesabı ile işlenmiş ve hurda altın karşılığı altın hesabı bakiyelerinden elde edilen kazançlarda istisna,

 • Türk lirası mevduat ve katılma hesaplarına dönüştürülen yabancı paralara ve altın hesaplarına ilişkin istisna uygulanabilecek dönemlerde doğan zararın durumu,

 • Türk lirası mevduat ve katılma hesabından vadeden önce çekim yapılması durumu,


Konularında ayrıntılı açıklamalar yapılmıştır. Yine yukarıda belirtilen hususlarla ilgili olarak uygulama örnekleri de yayınlanmıştır.


Bilgilerinize sunulur.

Önemli Not: Yayınlamış olduğumuz bu sirküler bilgilendirme amacına yönelik olup, asıl olan yukarıda link adresi verilen ve bu adresten ulaşılacak yasal düzenlemelerdir. Dolayısıyla resmi işlerde kullanılamaz. Aksi takdirde hukuki sonuçlarından müşavirliğimiz sorumlu tutulamaz.

3 görüntüleme0 yorum

Comments


bottom of page