top of page
Ara
  • Yazarın fotoğrafıNizam Ergün

4760 sayılı ÖTV Kanununa ekli (I) sayılı liste, ÖTV Kanununun 12 nci maddesinin (5) numaralı Fıkrası uyarınca güncellenmiştir.


Sayı : TEPE-2024/08 05.01.2024

4760 sayılı ÖTV Kanununa ekli (I) sayılı liste, ÖTV Kanununun 12 nci maddesinin (5) numaralı Fıkrası uyarınca güncellenmiştir.


SİRKÜLER 2023-08


Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından yayınlanan 4760 sayılı ÖTV Kanununa ekli (I) sayılı liste, ÖTV Kanununun 12 nci maddesinin (5) numaralı fıkrası uyarınca güncellenmesine ilişkin 03.01.2024 tarihli duyurusunda;


4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) Kanununun 12 maddesinin (5) numaralı fıkrasında, Kanuna ekli (I) sayılı listede yer alan maktu vergi tutarları veya Cumhurbaşkanınca bunlara ilişkin belirlenen en son maktu vergi tutarlarının, ocak ve temmuz aylarında, Türkiye İstatistik Kurumu tarafından ilan edilen yurt içi üretici fiyat endeksinde son altı ayda meydana gelen değişim oranında, bu değişimin ilanı gününden geçerli olmak üzere yeniden belirlenmiş sayılacağı hükme bağlanmıştır.


TÜİK, yurt içi üretici fiyat endeksinde son altı ayda meydana gelen değişim oranını bugün itibariyle % 25,61 olarak hesaplamıştır.


Buna göre, ÖTV Kanunu eki (I) sayılı listedeki mallarda yeniden belirlenmiş sayılan maktu ÖTV tutarları ekteki tabloda yer almaktadır.


Söz konusu tabloya ulaşmak için tıklayınız.Bilgilerinize sunulur.


Söz konusu düzenleme ve daha ayrıntılı açıklamalara https://ebeyanname.gib.gov.tr/index.html adresinden ulaşmak mümkündür.


Önemli Not adresi verilen ve bu adresten ulaşılacak yasal düzenlemelerdir. Dolayısıyla resmi işlerde kullnılamaz. Aksi takdirde hukuki sonuçlarından müşavirliğimiz sorumlu tutulamaz. `

2 görüntüleme0 yorum

Commentaires


bottom of page