top of page
Ara
  • Yazarın fotoğrafıNizam Ergün

4760 Sayılı ÖTV Kanununa Ekli (I) Sayılı Liste,ÖTV Kanununun 12 nci Maddesinin (5) Numaralı Fıkrası Uyarınca Güncellenmiştir


Sayı : TEPE-2024/89 03.07.2024

Konu : 4760 Sayılı ÖTV Kanununa Ekli (I) Sayılı Liste,

ÖTV Kanununun 12 nci Maddesinin (5) Numaralı

Fıkrası Uyarınca Güncellenmiştir


SİRKÜLER 2024-89


Gelir İdaresi Başkanlığınca 03.07.2024 tarihinde 4760 Sayılı ÖTV Kanununa Ekli (I) Sayılı Liste, ÖTV Kanununun 12 nci Maddesinin (5) Numaralı Fıkrası Uyarınca Güncellenmesi ile ilgili aşağıdaki açıklamalar yapılmıştır.


4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) Kanununun 12 maddesinin (5) numaralı fıkrasında, Kanuna ekli (I) sayılı listede yer alan maktu vergi tutarları veya Cumhurbaşkanınca bunlara ilişkin belirlenen en son maktu vergi tutarlarının, ocak ve temmuz aylarında, Türkiye İstatistik Kurumu tarafından ilan edilen yurt içi üretici fiyat endeksinde son altı ayda meydana gelen değişim oranında, bu değişimin ilanı gününden geçerli olmak üzere yeniden belirlenmiş sayılacağı hükme bağlanmıştır.


TÜİK, yurt içi üretici fiyat endeksinde son altı ayda meydana gelen değişim oranını bugün itibariyle % 19,49 olarak hesaplamıştır.


Buna göre, ÖTV Kanunu eki (I) sayılı listedeki mallarda yeniden belirlenmiş sayılan maktu ÖTV tutarları ekteki tabloda yer almaktadır.


Söz konusu tabloya ulaşmak için tıklayınız.


Söz konusu düzenleme ve daha ayrıntılı açıklamalara https://www.gib.gov.tr/4760-sayili-otv-kanununa-ekli-i-sayili-liste-otv-kanununun-12-nci-maddesinin-5-numarali-fikrasi-0 adresinden ulaşabilirsiniz.


Önemli Not: Yayınlamış olduğumuz bu sirküler bilgilendirme amacına yönelik olup, asıl olan yukarıda link adresi verilen ve bu adresten ulaşılacak yasal düzenlemelerdir. Dolayısıyla resmi işlerde kullanılamaz. Aksi takdirde hukuki sonuçlarından müşavirliğimiz sorumlu tutulamaz. `

3 görüntüleme0 yorum

Коментарі


bottom of page