top of page
Ara
  • Yazarın fotoğrafıNizam Ergün

5.000 TL`nin altına olan alış-satışlar için Form (Ba) Form (Bs) verme zorunluluğu kaldırılmıştır

Sayı : TEPE-2022/117 05.12.2022

Konu : 5.000 TL`nin altına olan alış-satışlar için Form (Ba) Form (Bs) verme zorunluluğu kaldırılmıştırSİRKÜLER 2022-11703.12.2022 tarih ve 32032 sayılı Resmî Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 396)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No: 543) 3`ncü maddesi ile;


Aynı Tebliğin “3-BİLDİRİMLERİN VERİLME ŞEKLİ VE DOLDURULMASI” başlıklı bölümünün 3.2.4. numaralı bendi örnekleriyle birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. ‘


’3.2.4. Bildirim verme yükümlülüğü bulunan ancak tüm alış ve/veya satışları belirtilen haddin altında kalan veya elektronik belge olarak düzenlenen belgelerden oluşan mükelleflerin, ilgili dönem Form Ba ve/veya Form Bs bildirimlerini vermelerine gerek bulunmamaktadır.’’


Buna göre, Tebliğin yayımlandığı tarihi takip eden bildirim dönemine ilişkin olarak verilecek bildirim formlarına uygulanmak üzere alış-satış tutarları 5.000 TL`nin altında olan mükellefler Form (Ba) ve Form (Bs) bildirimi vermeyeceklerdir.


Bilgilerinize sunulur.


Söz konusu düzenleme ve daha ayrıntılı bilgilere https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2022/12/20221203-3.htm adresinden ulaşmak mümkündürÖnemli Not: Yayınlamış olduğumuz bu sirküler bilgilendirme amacına yönelik olup, asıl olan yukarıda link adresi verilen ve bu adresten ulaşılacak yasal düzenlemelerdir. Dolayısıyla resmi işlerde kullanılamaz. Aksi takdirde hukuki sonuçlarından müşavirliğimiz sorumlu tutulamaz.

4 görüntüleme0 yorum

Comments


bottom of page