top of page
Ara
  • Yazarın fotoğrafıNizam Ergün

509 nolu VUK tebliğinde değişiklik yapan 535 seri nolu tebliği ile e-fatura geçiş sü

Sayı : TEPE-2022/11 24.01.2022

Konu : 509 nolu VUK tebliğinde değişiklik yapan

535 seri nolu tebliği ile e-fatura geçiş süreleri

Belirlenmiştir.


SİRKÜLER 2022-11


22.01.2022 tarih ve 31727 sayılı Resmî Gazete de yayınlanarak yürürlüğe giren 509 seri nolu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinde değişiklik yapan 535 seri nolu genel tebliği ile e-fatura ve e-irsaliyeye geçmek zorunda olanlar yeniden belirlenmiştir. Buna göre;


Elektronik Ortamda Mal ve Hizmet Satışı Yapanlardan;


2020 veya 2021 dönemlerinde 1 Milyon ve Üzeri Satış yapanlar 01.07.2022 Tarihinde,

2022 yılı 500 TL ve üzeri satış yapanlar ise 01.07.2023 tarihinde e-faturaya geçmek zorundadır.


Brüt satış hasılatı (veya satışları ile gayrisafi iş hasılatı);


2018, 2019 veya 2020 hesap dönemleri için 5 Milyon TL,

2021 hesap dönemi için 4 Milyon TL olanlar 01.07.2022 tarihinde,

2022 veya müteakip hesap dönemleri için 3 milyon TL ve üzeri olanlar takip eden yılın 7.ayda, e-faturaya geçmek zorundadır.


Gayrimenkul ve/veya motorlu taşıt, inşa, imal, alım, satım veya kiralama işlemlerini yapanlar ile bu işlemlere aracılık faaliyetinde bulunan mükellefler;


2020 veya 2021 döneminde 1 milyon ve üzeri satış yapanlar 01.07.2022 tarihinde,

2022 yılı 500 bin TL ve üzeri satış yapanlar ise 01.07.2023 tarihinde e-faturaya geçmek zorundadır.


Kültür ve Turizm Bakanlığı ile belediyelerden yatırım ve/veya işletme belgesi almak suretiyle konaklama hizmeti veren otel işletmeleri;

Konaklama hizmeti veren otel işletmeleri 01.07.2022 tarihinde e-faturaya geçmek zorundadır.


e-İrsaliye Uygulamasına Geçiş Süresi;

Brüt satış hasılatı 2018, 2019, 2020 dönemlerinde 25 milyon TL,

2021 ve müteakip dönemleri için 10 milyon TL ve üzeri olanlar, e-irsaliyeye geçmek zorundadır.


Bilgilerinize sunulur.


Sirkülerimize konu olan düzenlemelere; https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2022/01/20220122-10.htm adresinden ulaşabilirsiniz.


Önemli Not: Yayınlamış olduğumuz bu sirküler bilgilendirme amacına yönelik olup, asıl olan yukarıda link adresi verilen ve bu adresten ulaşılacak yasal düzenlemelerdir. Dolayısıyla resmi işlerde kullanılamaz. Aksi takdirde hukuki sonuçlarından müşavirliğimiz sorumlu tutulamaz.37 görüntüleme0 yorum

Comments


bottom of page