top of page
Ara
  • Yazarın fotoğrafıNizam Ergün

5510 Sayılı 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 89 uncu Maddesine Göre Uygulanan Gecikme Cezası Oranı Artırılmıştır.


Sayı : TEPE-2024/33 13.03.2024

5510 Sayılı 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 89 uncu Maddesine Göre Uygulanan Gecikme Cezası Oranı Artırılmıştır.


SİRKÜLER 2024-33


12.03.2024 tarih ve 32487 sayılı Resmî Gazete `de yayınlanarak 01.04.2024 tarihi itibariyle yürürlüğe girecek olan 11 Mart 2024 tarih 8256 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 89 uncu maddesinin ikinci fıkrasına göre uygulanan gecikme cezası oranının yeniden belirlenmesine ilişkin ekli Kararın yürürlüğe konulmasına, mezkûr Kanunun 89 uncu maddesinin ikinci fıkrası gereğince karar verilmiştir.


11/3/2024 TARİHLİ VE 8256 SAYILI CUMHURBAŞKANI KARARININ EKİ KARAR


MADDE 1– (1) 31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 89 uncu maddesinin ikinci fıkrasında yer alan gecikme cezası oranı %3 (kanuni oran) olarak uygulanır.


MADDE 2– (1) Bu Karar yayımını takip eden ay başında yürürlüğe girer.


MADDE 3– (1) Bu Karar hükümlerini Cumhurbaşkanı yürütür.


Buna göre 1 Nisan 2024 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere, Kurumun prim ve diğer alacakları süresi içinde ve tam olarak ödenmezse, ödenmeyen kısmı sürenin bittiği tarihten itibaren ilk üç aylık sürede her bir ay için uygulanmakta olan %2 gecikme cezası oranı (kanuni oran) %3`e çıkartılmıştır.


Bilgilerinize sunulur.


Söz konusu düzenleme ve daha ayrıntılı açıklamalara https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2024/03/20240312-18.pdf adresinden ulaşabilirsiniz


Önemli Not: Yayınlamış olduğumuz bu sirküler bilgilendirme amacına yönelik olup, asıl olan yukarıda link adresi verilen ve bu adresten ulaşılacak yasal düzenlemelerdir. Dolayısıyla resmi işlerde kullanılamaz. Aksi takdirde hukuki sonuçlarından müşavirliğimiz sorumlu tutulamaz. `

2 görüntüleme0 yorum

Comments


bottom of page