top of page
Ara
  • Yazarın fotoğrafıNizam Ergün

6183 Sayılı Kanun’a Göre Gecikme Zammı Yeniden Belirlenmiştir.

Sayı : TEPE-2022/63 21.07.2022

Konu :6183 Sayılı Kanun’a Göre Gecikme Zammı

Yeniden Belirlenmiştir.

SİRKÜLER 2022-6321.07.2022 tarih ve 31899 sayılı Resmî Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren 5801 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsili Usulü Hakkında Kanunun 51 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan gecikme zammı oranının, her ay için ayrı ayrı uygulanmak üzere % 2,5 olarak belirlenmesine karar verilmiştir.


Bilgilerinize sunulur.
Söz konusu karara https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2022/07/20220721-1.pdf adresinden ulaşmak mümkündür.


Önemli Not: Yayınlamış olduğumuz bu sirküler bilgilendirme amacına yönelik olup, asıl olan yukarıda link adresi verilen ve bu adresten ulaşılacak yasal düzenlemelerdir. Dolayısıyla resmi işlerde kullanılamaz. Aksi takdirde hukuki sonuçlarından müşavirliğimiz sorumlu tutulamaz.

12 görüntüleme0 yorum

コメント


bottom of page