top of page
Ara
  • Yazarın fotoğrafıNizam Ergün

6183 Sayılı Kanun’a Göre Tecil Faizi Yeniden Belirlenmiştir

Sayı : TEPE-2022/64 22.07.2022

Konu : 6183 Sayılı Kanun’a Göre Tecil Faizi

Yeniden Belirlenmiştir.

SİRKÜLER 2022-64

21.07.2022 tarih ve 31899 sayılı Resmî Gazete`de yayınlanarak yürürlüğe giren Tahsilat Genel Tebliği (Seri C No: 6) ile;


6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 48 inci maddesi ile Bakanlığımıza tanınan yetkiye istinaden, halen yıllık %15 olarak uygulanmakta olan tecil faizi oranı bu Tebliğin yayımı tarihinden itibaren yıllık %24 olarak belirlenmiştir.


Bilgilerinize sunulur.


Söz konusu tebliğe https://www.gib.gov.tr/node/160573 adresinden ulaşmak mümkündür.
Önemli Not: Yayınlamış olduğumuz bu sirküler bilgilendirme amacına yönelik olup, asıl olan yukarıda link adresi verilen ve bu adresten ulaşılacak yasal düzenlemelerdir. Dolayısıyla resmi işlerde kullanılamaz. Aksi takdirde hukuki sonuçlarından müşavirliğimiz sorumlu tutulamaz.

2 görüntüleme0 yorum

Comments


bottom of page