top of page
Ara
  • Yazarın fotoğrafıNizam Ergün

6183 Sayılı Kanun Uyarıca Uygulanan Gecikme Zammı Oranı %4,5 olarak belirlenmiştir.


Sayı : TEPE-2024/63 21.05.2024

Konu : 6183 Sayılı Kanun Uyarıca Uygulanan Gecikme Zammı Oranı %4,5 olarak belirlenmiştir.


SİRKÜLER 2024-63


21.05.2024 tarih ve 32552 sayılı Resmi Gazete`de yayınlan 20.05.2024 tarih ve 8484 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile;


6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 51 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan gecikme zammı oranının, her ay için ayrı ayrı uygulanmak üzere %4,5 olarak belirlenmesine, 6183 sayılı Kanunun mezkûr maddesi gereğince karar verilmiştir.


Söz konusu düzenleme ve daha ayrıntılı açıklamalara https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2024/05/20240521-22.pdf adresinden ulaşabilirsiniz.


Önemli Not: Yayınlamış olduğumuz bu sirküler bilgilendirme amacına yönelik olup, asıl olan yukarıda link adresi verilen ve bu adresten ulaşılacak yasal düzenlemelerdir. Dolayısıyla resmi işlerde kullanılamaz. Aksi takdirde hukuki sonuçlarından müşavirliğimiz sorumlu tutulamaz.
2 görüntüleme0 yorum

Comments


bottom of page