top of page
Ara
  • Yazarın fotoğrafıNizam Ergün

7394 Sayılı Kanun ile Gelir Vergisi Kanunu'nda Yapılan Değişiklikler

Sayı : TEPE-2022/29 15.04.2022

Konu : 7394 Sayılı Kanun ile Gelir Vergisi Kanunu’nda

Yapılan Değişiklikler


SİRKÜLER 2022-29
15.04.2022 tarih ve 31810 sayılı Resmî Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren 7394 sayılı Hazineye Ait Taşınmaz Malların Değerlendirilmesi ve Katma Değer Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun`un 1`inci maddesi ile 193 Sayılı Gelir Vergisi Kanunun 41`nci maddesinin birinci fıkrasına 11 numaralı bent eklenmiştir. Söz konusu bent ile 4/5/2007 tarihli ve 5651 sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanunun ek 4’üncü maddesi kapsamında hakkında reklam yasağı uygulananlara verilen reklamların giderlerinin indirim konusu yapılamayacağı düzenlemesi getirilmiştir.


Gelir Vergisi Kanunu`nun 66`ncı maddesinin ikinci fıkrasına yeni bir bent eklenmiş olup, söz konusu bent ile 5510 sayılı Kanunun ek 10 uncu maddesi uyarınca anılan Kanunun 4’üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamında; sigortalı sayılan hekimler ile tıpta uzmanlık mevzuatına göre uzman olan kişiler Serbest Meslek Erbabı sayılmıştır.


Bilgilerinize sunulur.
Sirkülerimize konu olan düzenlemelere; https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2022/04/20220415-1.htm adresinden ulaşabilirsiniz.


Önemli Not: Yayınlamış olduğumuz bu sirküler bilgilendirme amacına yönelik olup, asıl olan yukarıda link adresi verilen ve bu adresten ulaşılacak yasal düzenlemelerdir. Dolayısıyla resmi işlerde kullanılamaz. Aksi takdirde hukuki sonuçlarından müşavirliğimiz sorumlu tutulamaz.

1 görüntüleme0 yorum

Commenti


bottom of page