top of page
Ara
  • Yazarın fotoğrafıNizam Ergün

7440 Sayılı Bazı Alacakların Yapılandırılması Kanununa Göre Başvuru ve ilk Taksit Ödemesi Uzatılması

Sayı : TEPE-2023/87 26.05.2023

Konu : 7440 Sayılı Bazı Alacakların Yapılandırılması Kanununa

Göre Başvuru ve ilk Taksit Ödemesi Uzatılmıştır.SİRKÜLER 2023-87


26.05.2023 tarih ve 32202 sayılı Resmî Gazete de yayınlanarak yürürlüğe giren 25.03.2023 tarih ve 7300 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile;


9/3/2023 tarihli ve 7440 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 2 nci, 3 üncü, 4 üncü, 5 inci, 6 ncı, 7 nci ve 8 inci maddeleri ile 10 uncu maddesinin üçüncü, dördüncü, beşinci, sekizinci, dokuzuncu, on birinci, on ikinci, on üçüncü, on dördüncü, on beşinci, on altıncı, on yedinci, on sekizinci, on dokuzuncu ve yirminci fıkralarından yararlanmak için öngörülmüş başvuru, bildirim ve beyan süreleri 30/6/2023 tarihine kadar (bu tarih dâhil), bu başvuru, bildirim ve beyana ilişkin ilk taksit ödeme süreleri ise 31/7/2023 tarihine kadar (bu tarih dâhil) uzatılmıştır.

Bilgilerinize sunulur.

7300 Sayılı Cumhurbaşkanı KararıSöz konusu düzenleme ve daha ayrıntılı açıklamalara https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2023/05/20230526-1.pdf adresinden ulaşmak mümkündür.
Önemli Not: Yayınlamış olduğumuz bu sirküler bilgilendirme amacına yönelik olup, asıl olan yukarıda link adresi verilen ve bu adresten ulaşılacak yasal düzenlemelerdir. Dolayısıyla resmi işlerde kullanılamaz. Aksi takdirde hukuki sonuçlarından müşavirliğimiz sorumlu tutulamaz.

1 görüntüleme0 yorum

댓글


bottom of page