top of page
Ara
  • Yazarın fotoğrafıNizam Ergün

7440 Sayılı Kanun Kapsamında Yapılandırılan Borçların Ödemesi İçin Son Gün 31 Temmuz 2023


Sayı : TEPE-2023/109 26.07.2023

Konu : 7440 Sayılı Kanun Kapsamında Yapılandırılan Borçların Peşin ve İlk 2 Taksit Ödemesi İçin Son Gün 31 Temmuz 2023SİRKÜLER 2023-109


Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından 7440 sayılı Kanun kapsamında yapılandıran borçların ödenmesi ile ilgili yayınlanan 26.07.2023 tarihli duyuruda;


7440 sayılı Kanun kapsamında yapılandıran borçların peşin ödemesi ile 1. ve 2. taksit ödeme süresi 31 Temmuz 2023 Pazartesi günü sona ermektedir.


Öte yandan, Kahramanmaraş İlinde meydana gelen depremlerden dolayı mücbir sebep hali ilan edilen illerde 7440 sayılı Kanun kapsamında yapılacak başvuruların 31/10/2023 tarihine kadar yapılması ve ödenecek birinci taksitin (peşin ödeme dâhil) 30/11/2023 tarihine, ikinci taksitin 2/1/2024 tarihine kadar, diğer taksitlerin ise takip eden aylarda ödenmesi gerekmektedir.


Yapılandırma hükümlerinden yararlanmaya devam edilebilmesi için peşin ödeme ile ilk iki taksitin süresinde ve tam ödenmesi şarttır.


Başvuru sırasında tercih edilen taksit sayısından daha az sayıda taksitle ödeme yapılması mümkün olup bu durumda, ödenecek tutar ilgili katsayıya göre düzeltilir.


Taksitle ödeme seçeneği tercih edildiği halde, 31/7/2023 tarihine kadar yapılandırılan tutarın tamamının ödenmesi durumunda peşin ödeme indiriminden yararlanılabilecektir.


Yapılandırılan borçların tamamının 31/7/2023 tarihine kadar peşin olarak ödenmesi halinde yapılandırılan borçlara katsayı uygulanmayacak olup ayrıca;


• Yİ-ÜFE oranları esas alınarak hesaplanan tutardan %90 İNDİRİM,

• İdari para cezalarının aslından %25 İNDİRİM,

• Yapılandırılan borç, sadece fer’i alacak ise hesaplanan Yİ-ÜFE tutardan %50 İNDİRİM,

• Matrah veya vergi artırımı sonucu tahakkuk eden vergiden (damga vergisi hariç) %10 İNDİRİM, yapılacağı belirtilmiştir.


Bilgilerinize sunulur.

1 görüntüleme0 yorum

Comments


bottom of page