top of page
Ara
  • Yazarın fotoğrafıNizam Ergün

7440 Sayılı Kanun’un 6`ncı Madde Kapsamında Verilecek Beyannameler

Sayı : TEPE-2023/64 07.04.2023

Konu : 7440 Sayılı Kanun’un 6`ncı Madde Kapsamında Verilecek BeyannamelerSİRKÜLER 2023-64


Gelir İdaresi Başkanlığı İnternet Vergi Dairesi Sistemi üzerinden yapılan 06.04.2023 tarihli duyurularda;


06.04.2023 -7440 SAYILI KANUNUN 6/2-a MADDESİNE GÖRE BEYANDA BULUNANLAR İÇİN EK KATMA DEĞER VERGİSİ BEYANNAMESİ (EK:21)


KDV1 ve KDV4 beyannamelerinde 7440 sayılı Kanunun 6/2-a maddesi kapsamındaki işlemler için "7440 SAYILI KANUNUN 6/2-a MADDESİ KAPSAMINDAKİ İŞLEMLER" tablosunu doldurup taksit seçeneğini seçen mükellefler tarafından doldurulması gereken "EK:21-Katma Değer Vergisi Beyannamesi (Ek) (7440 Sayılı Kanun’un (6/2-a) Maddesine Göre Beyanda Bulunanlar İçin)" Beyanname Düzenleme Programında "Yeni (7440 Stok Beyanı)" menüsüne eklenmiştir.


06.04.2023 -7440 SAYILI KANUNUN 6/3 MADDESİNE GÖRE KAYITLARDA YER ALDIĞI HALDE İŞLETMEDE BULUNMAYAN KASA MEVCUDU VE ORTAKLARDAN (NET) ALACAKLAR İÇİN VERGİ BEYANNAMESİ (EK:22)


7440 sayılı Kanunun 6 ncı maddesinin 3 üncü fıkrası kapsamında "EK:22-Kayıtlarda Yer Aldığı Halde İşletmede Bulunmayan Kasa Mevcudu ve Ortaklardan (Net) Alacaklar İçin Vergi Beyannamesi" Beyanname Düzenleme Programında "Yeni (7440 Stok Beyanı)" menüsüne eklenmiştir.

Bilgilerinize sunulur.
Söz konusu düzenleme ve daha ayrıntılı bilgilere https://ebeyanname.gib.gov.tr/index.html adresinden ulaşmak mümkündür.


Önemli Not: Yayınlamış olduğumuz bu sirküler bilgilendirme amacına yönelik olup, asıl olan yukarıda link adresi verilen ve bu adresten ulaşılacak yasal düzenlemelerdir. Dolayısıyla resmi işlerde kullanılamaz. Aksi takdirde hukuki sonuçlarından müşavirliğimiz sorumlu tutulamaz.

8 görüntüleme0 yorum

Comments


bottom of page