top of page
Ara
  • Yazarın fotoğrafıNizam Ergün

7440 Sayılı Kanun Uygulamaları Kapsamında Form Ba ve Form Bs Bildirimlerine İlişkin Duyuru

Sayı : TEPE-2023/69 12.04.2023

Konu : 7440 Sayılı Kanun Uygulamaları Kapsamında

Form Ba ve Form Bs Bildirimlerine İlişkin DuyuruSİRKÜLER 2023-69


Gelir İdaresi Başkanlığı İnternet Vergi Dairesi Sistemi Üzerinden yayınlanan 7440 Sayılı Kanun Uygulamaları Kapsamında Form Ba ve Form Bs Bildirimlerine İlişkin Duyuruda;


Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına ilişkin 7440 sayılı Kanunun İşletme Kayıtlarının Düzeltilmesi başlıklı 6/1 ve 6/2 maddeleri kapsamında yapılacak başvurular hakkında 7440 sayılı Kanun Genel Tebliği (Seri No:1) ile düzenlemeler yapılmış olup, ilgili Genel Tebliğin "VI- İşletme Kayıtlarının Düzeltilmesine İlişkin Hükümler" başlıklı bölümünde yapılan açıklamalar çerçevesinde; Ba formunun "Soyadı/Adı Unvanı" bölümüne "Muhtelif Satıcılar (7440 sayılı Kanun Madde 6/1)", "Vergi Kimlik Numarası" bölümüne (3333 333 333), Bs formunun "Soyadı/Adı Unvanı" bölümüne "Muhtelif Alıcılar (7440 sayılı Kanun Madde 6/2)", "Vergi Kimlik Numarası" bölümüne (4444 444 444) yazılabilmesi için Beyanname Düzenleme Programında (BDP) değişiklik yapılmıştır. Şeklinde açıklamalar yapılmıştır.

Bilgilerinize sunulur.
Söz konusu düzenleme ve daha ayrıntılı https://ebeyanname.gib.gov.tr/index.html adresinden ulaşmak mümkündür.Önemli Not: Yayınlamış olduğumuz bu sirküler bilgilendirme amacına yönelik olup, asıl olan yukarıda link adresi verilen ve bu adresten ulaşılacak yasal düzenlemelerdir. Dolayısıyla resmi işlerde kullanılamaz. Aksi takdirde hukuki sonuçlarından müşavirliğimiz sorumlu tutulamaz.

59 görüntüleme0 yorum

Comments


bottom of page