top of page
Ara
  • Yazarın fotoğrafıNizam Ergün

Akaryakıt ve LPG İstasyonlarının Teminat Verme Süreleri Uzatılmıştır

Sayı : TEPE-2022/53 01.07.2022

Konu :Akaryakıt ve LPG İstasyonlarının Teminat

Verme Süreleri Uzatılmıştır

SİRKÜLER 2022-53Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından yayınlanan 30.06.2022 tarih ve VUK/143 sayılı Vergi Usul Kanunu Sirküleri ile;


531 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinin 7 nci maddesinin (1) numaralı fıkrasının (b) bendi ile Geçici 1 inci maddesi uyarınca, anılan Tebliğ ile getirilen yükümlülükler kapsamında 31/5/2022 gününe kadar verilmesi gereken teminatların verilme süresi 25/5/2022 tarih ve VUK-141/2022-4 sayılı Sirküler ile 30/6/2022 gününe (bu tarih dahil) kadar uzatılmıştı.


Başkanlığımıza gelen talepler de dikkate alınarak, söz konusu teminat verme süresinin 1/8/2022 gününe (bu tarih dahil) kadar uzatılması uygun görülmüştür. Şeklinde düzenleme yapılmıştır.


Bilgilerinize sunulur.


Söz konusu sirkülere https://www.gib.gov.tr/node/160348 adresinden ulaşmak mümkündür.Önemli Not: Yayınlamış olduğumuz bu sirküler bilgilendirme amacına yönelik olup, asıl olan yukarıda link adresi verilen ve bu adresten ulaşılacak yasal düzenlemelerdir. Dolayısıyla resmi işlerde kullanılamaz. Aksi takdirde hukuki sonuçlarından müşavirliğimiz sorumlu tutulamaz.

10 görüntüleme0 yorum
bottom of page