top of page
Ara
  • Yazarın fotoğrafıNizam Ergün

Anonim ve Limited Şirketler İçin En Az Sermaye Tutarının Artırılmasına İlişkin Karar


Sayı : TEPE-2023/156 27.11.2023

Anonim ve Limited Şirketler İçin En Az Sermaye Tutarının Artırılmasına İlişkin Karar


SİRKÜLER 2023-156


25.11.2023 tarih ve 32380 sayılı Resmî Gazete de yayınlan 24.11.2023 tarih ve 7887 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile;


24/11/2023 TARİHLİ VE 7887 SAYILI CUMHURBAŞKANI KARARININ EKİ KARAR


MADDE 1– (1) 13/1/2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun 332 nci maddesinin birinci fıkrasında anonim şirketler için ellibin Türk Lirası olarak öngörülen en az esas sermaye tutarı ikiyüzellibin Türk Lirasına, kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş bulunan halka açık olmayan anonim şirketlerde yüzbin Türk Lirası olarak öngörülen en az başlangıç sermayesi tutarı beşyüzbin Türk Lirasına yükseltilmiştir.


(2) Aynı Kanunun 580 inci maddesinin birinci fıkrasında limited şirketler için onbin Türk lirası olarak öngörülen en az esas sermaye tutarı ellibin Türk Lirasına yükseltilmiştir.


MADDE 2– (1) Bu Karar 1/10/2024 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.


MADDE 3– (1) Bu Karar hükümlerini Cumhurbaşkanı yürütür.


Daha sonra 26.11.2023 tarih ve 32381 sayılı Resmî Gazete de yayınlanan DÜZELTME ile;


25/11/2023 tarihli ve 32380 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 24/11/2023 tarihli ve 7887 sayılı Cumhurbaşkanı Kararının eki Kararın 2 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilerek düzeltilmiştir.


MADDE 2- (1) Bu Karar 1/1/2024 tarihinde yürürlüğe girer.


Bilgilerinize sunulur.


Söz konusu düzenleme ve daha ayrıntılı açıklamalara https://ebeyanname.gib.gov.tr/index.html adresinden ulaşmak mümkündür.


Önemli Not adresi verilen ve bu adresten ulaşılacak yasal düzenlemelerdir. Dolayısıyla resmi işlerde kullnılamaz. Aksi takdirde hukuki sonuçlarından müşavirliğimiz sorumlu tutulamaz. `

1 görüntüleme0 yorum

Comments


bottom of page