top of page
Ara
  • Yazarın fotoğrafıNizam Ergün

Bağımsız Denetime Tabi Olmanın Şartları

Sayı : TEPE-2022/115 30.11.2022

Konu : Bağımsız Denetime Tabi Olmanın ŞartlarıSİRKÜLER 2022-11530.11.2022 tarih ve 32029 sayılı Resmî Gazetede yayınlanarak 01.01.2023 tarihi itibariyle yürürlüğe girecek olan 6434 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile; Ekli ‘Bağımsız Denetime Tabi Şirketlerin Belirlenmesine Dair Karar’`ın yürürlüğe konulmasına, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunun 397`nci maddesi gereğince karar verilmiştir. Söz konusu kararın 3`üncü maddesinde Bağısız denetime tabi şirketler aşağıdaki gibi belirlenmiştir.


a) Herhangi bir ölçüte bağlı olmaksızın karara ekli (I) sayılı listede belirtilen şirketler.


b) Aşağıdaki üç ölçütten en az ikisinin eşik değerlerini art arda iki hesap döneminde aşan diğer şirketler:


Bilgilerinize sunulur.


Söz konusu düzenleme ve daha ayrıntılı bilgilere https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2022/11/20221130-14.pdf adresinden ulaşmak mümkündür.Önemli Not: Yayınlamış olduğumuz bu sirküler bilgilendirme amacına yönelik olup, asıl olan yukarıda link adresi verilen ve bu adresten ulaşılacak yasal düzenlemelerdir. Dolayısıyla resmi işlerde kullanılamaz. Aksi takdirde hukuki sonuçlarından müşavirliğimiz sorumlu tutulamaz.

16 görüntüleme0 yorum

Comments


bottom of page