top of page
Ara
  • Yazarın fotoğrafıNizam Ergün

Basit Usule Tabi Kazançlarda Gelir Vergisi İstisnası ile İlgili 320 Nolu Gelir...

Sayı : TEPE-2022/42 26.05.2022

Konu :Basit Usule Tabi Kazançlarda Gelir Vergisi

İstisnası ile İlgili 320 Nolu Gelir Vergisi Tebliği

Yayınlanmıştır..

SİRKÜLER 2022-4226.05.2022 tarih ve 31847 sayılı Resmî Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren ve 320 Seri Nolu Gelir vergisi genel tebliğinde ayrıntılı olarak açıklandığı üzere;

7338 sayılı Vergi Usul Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu’na eklenen Mükerrer 20/A maddesi uyarınca, basit usulde tespit olunan kazançlarda gelir vergisi istisnası uygulamasına ilişkin açıklamalar yapılmış olup, söz konusu tebliğde;


Basit usule tabi mükelleflerin ticari kazançlarının gelir vergisinden istisna edildiği ve bu kazançlar için beyanname verilmeyeceği,


Bu mükelleflerin belge düzenleme ve kayıt tutma yükümlülüklerinin devam ettiği, Birden fazla motorlu araçla veya birden fazla işyerinde ticari faaliyette bulunulduğu durumlarda basit usulden faydalanılamayacağı,


Basit usule tabi mükelleflerin, aynı faaliyetlerini internet ve benzeri elektronik ortamlarda da sürdürmesi halinde de basit usulden faydalanılacağı,


İşin başında bilfiil çalışmak veya bulunmak kaydıyla, basit usulde faaliyette bulunulmadığı zamanlarda ücretli olarak çalışılmasının (kısmi süreli çalışma veya mevsimlik işçi olarak çalışma gibi), basit usulün ihlali sayılmayacağı huşularında ayrıntılı açıklamalar yapılmıştır.


Bilgilerinize sunulur.Söz konusu tebliğe https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2022/05/20220526-4.htm ve https://www.gib.gov.tr/adresinden ulaşmak mümkündür.Önemli Not: Yayınlamış olduğumuz bu sirküler bilgilendirme amacına yönelik olup, asıl olan yukarıda link adresi verilen ve bu adresten ulaşılacak yasal düzenlemelerdir. Dolayısıyla resmi işlerde kullanılamaz. Aksi takdirde hukuki sonuçlarından müşavirliğimiz sorumlu tutulamaz.

2 görüntüleme0 yorum

Comments


bottom of page