top of page
Ara
  • Yazarın fotoğrafıNizam Ergün

Bazı Cumhurbaşkanlığı Kararnamelerinde Değişiklik Yapılmasına Dair Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Yapılan Düzenlemelere İlişkin Duyuru


Sayı : TEPE-2024/88 03.07.2024

Konu : Bazı Cumhurbaşkanlığı Kararnamelerinde Değişiklik

Yapılmasına Dair Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile

Yapılan Düzenlemelere İlişkin Duyuru


SİRKÜLER 2024-88


Gelir İdaresi Başkanlığınca yapılan 03.07.2024 tarihli duyuru ile Bazı Cumhurbaşkanlığı Kararnamelerinde Değişiklik Yapılmasına Dair Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Yapılan Düzenlemelere İlişkin Duyuruda aşağıdaki açıklamalar yapılmıştır.


3/7/2024 tarihinde (bugün) yayımlanan 161 sayılı Bazı Cumhurbaşkanlığı Kararnamelerinde Değişiklik Yapılmasına Dair Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Hazine ve Maliye Bakanlığı taşra teşkilatı olan Defterdarlıklar ile Gelir İdaresi Başkanlığının taşra teşkilatı olan Vergi Dairesi Başkanlıkları tek çatı altında toplanmıştır.


81 ilde Başkanlığımıza doğrudan bağlı Defterdarlık kurulmuştur. Yeni Defterdarlıklar, Vergi Dairesi Başkanlıklarının görev ve yetkilerini haiz olacaktır.


29 ilde bulunan Vergi Dairesi Başkanlıkları bulundukları ilin ismi ile Defterdarlık unvanını almış olup mevcut görev ve fonksiyonları ile görevlerine devam edecektir. Vergi Dairesi Başkanları, Defterdar unvanını almıştır.


Defterdar, taşrada Bakanlığımızın en büyük memuru ve il ve bağlı ilçeler teşkilatının amiri sıfatını da haizdir.


Bakanlığımız taşra teşkilatında bulunan muhasebat ve muhakemat birimleri mevcut görevlerini Başkanlığımız Defterdarına bağlı çalışarak yerine getirecektir. Personel müdürlükleri ise kaldırılmıştır. Bu müdürlüğün görevleri Başkanlığımız taşra teşkilatının ilgili müdürlüğünce yerine getirilecektir.


Söz konusu Kararname ile İstanbul’da bulunan ve vergi dairesi fonksiyonlarına sahip olan Büyük Mükellefler Vergi Dairesi Başkanlığı kaldırılmıştır.


Büyük Mükellefler Vergi Dairesi Başkanlığı mükellefleri, Başkanlığımızca belirlenecek vergi dairesine aktarılacak veya yeni vergi dairesi kurulacaktır.


Yapılan düzenlemeler 1 Eylül 2024 tarihinde yürürlüğe girecektir.


Kamuoyuna saygıyla duyurulur.


Şeklinde açıklamalar yapılmıştır.


Söz konusu düzenleme ve daha ayrıntılı açıklamalara https://www.gib.gov.tr/bazi-cumhurbaskanligi-kararnamelerinde-degisiklik-yapilmasina-dair-cumhurbaskanligi-kararnamesi-ile adresinden ulaşabilirsiniz.


Önemli Not: Yayınlamış olduğumuz bu sirküler bilgilendirme amacına yönelik olup, asıl olan yukarıda link adresi verilen ve bu adresten ulaşılacak yasal düzenlemelerdir. Dolayısıyla resmi işlerde kullanılamaz. Aksi takdirde hukuki sonuçlarından müşavirliğimiz sorumlu tutulamaz. `


1 görüntüleme0 yorum

Comments


bottom of page