top of page
Ara
  • Yazarın fotoğrafıNizam Ergün

Belge Düzenine Uymayanlara Kesilecek Özel Usulsüzlük Cezası Artırılmıştır.

Sayı : TEPE-2022/57 05.07.2022

Konu :Belge Düzenine Uymayanlara Kesilecek Özel

Usulsüzlük Cezası Artırılmıştır.

SİRKÜLER 2022-57005.07.2022 tarih ve 31887 sayılı Resmî Gazete`de yayınlan 7417 sayılı Devlet Memurları Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 27`ncü maddesi ile;


213 sayılı Kanunun 353’üncü maddesinin birinci fıkrasının; (1) ve (2) numaralı bentlerinde yer alan “240” ibareleri “1.000” şeklinde, “120.000” ibareleri “500.000” şeklinde, “12.000” ibaresi “50.000” şeklinde değiştirilmiştir.


Buna göre yapılan değişiklik uyarınca 01.08.2022 tarihinden itibaren belge düzenine uymayanlara kesilecek en az özel usulsüzlük cezası 1.000,00 TL olarak uygulanacaktır.


Bilgilerinize sunulur.Söz konusu sirkülere https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2022/07/20220705-1.pdf adresinden ulaşmak mümkündür.Önemli Not: Yayınlamış olduğumuz bu sirküler bilgilendirme amacına yönelik olup, asıl olan yukarıda link adresi verilen ve bu adresten ulaşılacak yasal düzenlemelerdir. Dolayısıyla resmi işlerde kullanılamaz. Aksi takdirde hukuki sonuçlarından müşavirliğimiz sorumlu tutulamaz.

2 görüntüleme0 yorum

Comments


bottom of page