top of page
Ara
  • Yazarın fotoğrafıNizam Ergün

COVİD-19 İçin Kesilen İdari Para CezalarıTerkin Edilecektir.

Sayı : TEPE-2022/112 25.11.2022

Konu : COVİD-19 İçin Kesilen İdari Para Cezaları

Terkin Edilecektir.

SİRKÜLER 2022-11225.11.2022 tarih ve 32024 sayılı Resmî Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren Tahsilat Genel Tebliği (Seri: B Sıra No:16) ile;


Bilindiği üzere, 01/03/2020 tarihi (bu tarih dâhil) ile 7420 sayılı Kanunun yürürlüğe girdiği 9/11/2022 tarihi (bu tarih hariç) arasında COVID-19 salgın hastalığının yayılmasını önlemek amacıyla 1593 sayılı Kanun ile 5326 sayılı Kanuna göre idari para cezası verilmesini gerektiren kabahatleri işleyen kişilere idari para cezası verilmeyecek, verilmiş olanlar tebliğ edilmeyecek ve tebliğ edilmiş olanlar tahsil edilmeyecektir. Ancak, bu kişilerden 7420 sayılı Kanunun yürürlüğe girdiği 9/11/2022 tarihinden (bu tarih hariç) önce tahsil edilen idari para cezaları iade edilmeyecektir. Şeklinde düzenleme yapılmıştır. Buna göre Vergi Dairelerince;


7420 sayılı Kanunun geçici 4’üncü maddesi kapsamında olan ve takip için ilgili vergi dairesine bildirilmiş idari para cezalarından maddenin yürürlüğe girdiği 9/11/2022 tarihi itibarıyla tahsil edilmemiş olanlar terkin edilecek ve takip işlemleri sonlandırılacaktır.


Madde kapsamında olan idari para cezalarına yönelik olarak 9/11/2022 tarihinden (bu tarih hariç) önce yapılmış ödemeler iade edilmeyecektir.


Bilgilerinize sunulur.Söz konusu düzenleme ve daha ayrıntılı bilgilere https://www.resmigazete.gov.tr adresinden ulaşmak mümkündür.

Önemli Not: Yayınlamış olduğumuz bu sirküler bilgilendirme amacına yönelik olup, asıl olan yukarıda link adresi verilen ve bu adresten ulaşılacak yasal düzenlemelerdir. Dolayısıyla resmi işlerde kullanılamaz. Aksi takdirde hukuki sonuçlarından müşavirliğimiz sorumlu tutulamaz.

2 görüntüleme0 yorum

Comments


bottom of page