top of page
Ara
  • Yazarın fotoğrafıNizam Ergün

Değerli Konut Vergisi Matrahı ve Hesabı

Sayı : TEPE-2023/14 24.01.2023

Konu : Değerli Konut Vergisi Matrahı ve Hesabı
SİRKÜLER 2023-14


30.12.2022 tarih ve 32059 saylı (2.Mükerrer) gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren 82 Seri Nolu Emlak Vergisi Kanunu Genel Tebliği`nin 5 ve 6`ncı maddelerinde Değerli Konut Vergisi tutarı ve hesaplamaları açıklanmıştır. Buna göre;


2023 yılında uygulanacak olan 1319 sayılı Kanunun 42 nci maddesinde yer alan tutar, 2022 yılına ait tutarın 2022 yılı için belirlenen yeniden değerleme oranının yarısı olan (% 122,93/2=) % 61,465 (altmış bir virgül dört yüz altmış beş) oranında artırılması suretiyle 9.967.000 Türk Lirası olarak tespit edilmiştir.


SİRKÜLER 2023-14 30.12.2022 tarih ve 32059 saylı (2.Mükerrer) gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren 82 Seri Nolu Emlak Vergisi Kanunu Genel Tebliği`nin 5 ve 6`ncı maddelerinde Değerli Konut Vergisi tutarı ve hesaplamaları açıklanmıştır. Buna göre; 2023 yılında uygulanacak olan 1319 sayılı Kanunun 42 nci maddesinde yer alan tutar, 2022 yılına ait tutarın 2022 yılı için belirlenen yeniden değerleme oranının yarısı olan (% 122,93/2=) % 61,465 (altmış bir virgül dört yüz altmış beş) oranında artırılması suretiyle 9.967.000 Türk Lirası olarak tespit edilmiştir. 2023 yılında uygulanacak olan 1319 sayılı Kanunun 44 üncü maddesinin ikinci fıkrasında yer alan vergi oranlarına esas mesken nitelikli taşınmaz değerlerinin alt ve üst sınırları, 2022 yılına ait değerlerin 2022 yılı için belirlenen yeniden değerleme oranının yarısı olan (% 122,93/2=) % 61,465 (altmış bir virgül dört yüz altmış beş) oranında artırılması suretiyle; 9.967.000 TL ile 14.951.000 TL arasında olanlar (bu tutar dahil) 9.967.000 TL’yi aşan kısmı için (Binde 3) 19.936.000 TL’ye kadar olanlar (bu tutar dahil) 14.951.000 TL’si için 14.952 TL, fazlası için (Binde 6) 19.936.000 TL’den fazla olanlar 19.936.000 TL’si için 44.862 TL, Fazlası için (Binde 10), olarak tespit edilmiştir. Bilgilerinize sunulur. Söz konusu düzenleme ve daha ayrıntılı bilgilere https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2022/12/20221230M2-9.htm adresinden ulaşmak mümkündür. 2023 yılında uygulanacak olan 1319 sayılı Kanunun 44 üncü maddesinin ikinci fıkrasında yer alan vergi oranlarına esas mesken nitelikli taşınmaz değerlerinin alt ve üst sınırları, 2022 yılına ait değerlerin 2022 yılı için belirlenen yeniden değerleme oranının yarısı olan (% 122,93/2=) % 61,465 (altmış bir virgül dört yüz altmış beş) oranında artırılması suretiyle;


9.967.000 TL ile 14.951.000 TL arasında olanlar (bu tutar dahil)


9.967.000 TL’yi aşan kısmı için (Binde 3)


19.936.000 TL’ye kadar olanlar (bu tutar dahil) 14.951.000 TL’si için


14.952 TL, fazlası için (Binde 6)


19.936.000 TL’den fazla olanlar 19.936.000 TL’si için 44.862 TL,


Fazlası için (Binde 10), olarak tespit edilmiştir.Bilgilerinize sunulur.

Söz konusu düzenleme ve daha ayrıntılı bilgilere https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2022/12/20221230M2-9.htm adresinden ulaşmak mümkündür.Önemli Not: Yayınlamış olduğumuz bu sirküler bilgilendirme amacına yönelik olup, asıl olan yukarıda link adresi verilen ve bu adresten ulaşılacak yasal düzenlemelerdir. Dolayısıyla resmi işlerde kullanılamaz. Aksi takdirde hukuki sonuçlarından müşavirliğimiz sorumlu tutulamaz.

3 görüntüleme0 yorum
bottom of page