top of page
Ara
  • Yazarın fotoğrafıNizam Ergün

Demir Çelik Ürünlerinde KDV Tevkifat Oranı Yeniden Belirlenmiştir.

Sayı : TEPE-2022/92 25.10.2022

Konu : Demir Çelik Ürünlerinde KDV Tevkifat Oranı

Yeniden Belirlenmiştir.


SİRKÜLER 2022-9225.10.2022 tarih ve 31994 sayılı Resmî Gazetede yayınlanan Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 43) ile;


Genel Uygulama Tebliğinin (I/C-2.1.3.3.8.1.) bölümünde yer alan “(4/10)” ibaresi “(5/10)” olarak değiştirilmiş; aynı bölümün ikinci paragrafından sonra gelmek üzere aşağıdaki paragraf eklenmiştir.


“Ayrıca, demir-çelik ve alaşımlarından mamul ürünlerin payları Borsa İstanbul A.Ş.’de işlem gören şirketler tarafından tesliminde de tevkifat uygulanır.”

Buna göre 01.11.2022 tarihinden itibaren demir-çelik ürünlerinin tesliminde uygulanmakta olan 4/10 tevkifat oranı 5/10 olarak uygulanacaktır. Ayrıca 01.11.2022 tarihinden itibaren Borsa İstanbul`a kayıtlı şirketlerin demir-çelik ürünleri teslimleri de tevkifat uygulaması kapsamına alınmış bulunmaktadır.


Bilgilerinize sunulur.


Söz konusu düzenleme ve daha ayrıntılı bilgilere https://www.resmigazete.gov.tr/ adresinden ulaşmak mümkündür.

Önemli Not: Yayınlamış olduğumuz bu sirküler bilgilendirme amacına yönelik olup, asıl olan yukarıda link adresi verilen ve bu adresten ulaşılacak yasal düzenlemelerdir. Dolayısıyla resmi işlerde kullanılamaz. Aksi takdirde hukuki sonuçlarından müşavirliğimiz sorumlu tutulamaz.

14 görüntüleme0 yorum

Комментарии


bottom of page