top of page
Ara
  • Yazarın fotoğrafıNizam Ergün

Deprem Nedeniyle Mücbir Sebep Hali İlan Edilen İllerdeki Meslek Mensuplarıyla Deprem Tarihi

Sayı : TEPE-2023/27 15.02.2023

Konu : Deprem Nedeniyle Mücbir Sebep Hali İlan Edilen İllerdeki

Meslek Mensuplarıyla Deprem Tarihi İtibarıyla Aracılık ve Sorumluluk

Sözleşmesi Bulunan ve Mücbir Sebep İlan Edilen Yerler Dışındaki Mükelleflerin Durumu
SİRKÜLER 2023-27


Gelir İdaresi Başkanlığınca yayınlanan 14.02.2023 tarihli duyuruda; Deprem Nedeniyle Mücbir Sebep Hali İlan Edilen İllerdeki Meslek Mensuplarıyla Deprem Tarihi İtibarıyla Aracılık ve Sorumluluk Sözleşmesi Bulunan ve Mücbir Sebep İlan Edilen Yerler Dışındaki Mükelleflerin Durumu açıklanmıştır. Yapılan duyuruya göre;


Mücbir sebep ilan edilen yerler dışında mükellefiyet kaydı bulunan mükelleflerin, ilan edilen mücbir sebep hali kapsamında olan meslek mensuplarıyla arasında deprem tarihi itibarıyla Aracılık ve Sorumluluk Sözleşmesi bulunması durumunda;


Mücbir sebep hali süresince;

➢ Verilmesi gereken vergi beyannameleri ve bildirimlerinin verilme süreleri,

➢ Bu beyanname ve bildirimler üzerine tahakkuk eden vergilerin ödeme süreleri uzatılmıştır.


Buna göre; mücbir sebep halinin başladığı 06.02.2023 tarihinden mücbir sebep halinin sona ereceği 31.07.2023 (bu tarih dahil) tarihine kadar verilmesi gereken beyanname ve bildirimler 15.08.2023 salı günü sonuna kadar verilebilecek, bu beyanname ve bildirimler üzerine tahakkuk eden vergiler 31.08.2023 Perşembe günü sonuna kadar ödenebilecektir.


Ayrıca bu mükellefler tarafından, mücbir sebep hali süresi içerisinde verilmesi gereken 2023 yılı 1 inci geçici vergi dönemine ilişkin geçici vergi beyannameleri verilmeyecektir.

Bilgilerinize sunulur.
Söz konusu düzenleme ve daha ayrıntılı bilgilere https://www.gib.gov.tr/deprem-nedeniyle-mucbirsebep-hali-ilan-edilen-illerdeki-meslek-mensuplariyla-deprem-tarihi adresinden ulaşmak mümkündür.Önemli Not: Yayınlamış olduğumuz bu sirküler bilgilendirme amacına yönelik olup, asıl olan yukarıda link adresi verilen ve bu adresten ulaşılacak yasal düzenlemelerdir. Dolayısıyla resmi işlerde kullanılamaz. Aksi takdirde hukuki sonuçlarından müşavirliğimiz sorumlu tutulamaz.

1 görüntüleme0 yorum

Comments


bottom of page