top of page
Ara
  • Yazarın fotoğrafıNizam Ergün

Depremden Etkilenen İllerimizde Yapılan Akaryakıt Satışlarında Belge Düzeni Hakkında Duyuru

Sayı : TEPE-2023/23 10.02.2023

Konu : Depremden Etkilenen İllerimizde Yapılan Akaryakıt

Satışlarında Belge Düzeni Hakkında Duyuru
SİRKÜLER 2023-23Gelir İdaresi Başkanlığınca yayınlanan 10.02.2023 tarihli duyuruda, Depremden Etkilenen İllerimizde Yapılan Akaryakıt Satışlarında Belge Düzeni Hakkında ayrıntılı açıklama yapılmıştır. Yapılan açıklamaya göre;


6/2/2023 tarihinde meydana gelen deprem felaketinden Adana, Adıyaman, Diyarbakır, Gaziantep, Hatay, Kahramanmaraş, Kilis, Malatya, Osmaniye ve Şanlıurfa illerimiz etkilenmiştir.


Genel hayatı olumsuz etkileyen şartların ortadan kaldırılması ve afetzede vatandaşlarımızın acil ihtiyaçlarının karşılanması için, 213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 257 nci maddesi ile 3100 sayılı Katma Değer Vergisi Mükelleflerinin Ödeme Kaydedici Cihazları Kullanmaları Mecburiyeti Hakkında Kanunun 10 uncu maddesinin Bakanlığımıza verdiği yetki kapsamında, bu illerimizde yapılan akaryakıt satışlarındaki belge düzenine ilişkin olarak, ikinci bir duyuruya kadar, aşağıda açıklanan şekilde işlem yapılması uygun görülmüştür.


1. Seyyar Olarak Akaryakıt Satışı Yapılması Halinde:


Akaryakıt satışı yapılmasına imkân tanıyan üzerinde tank, pompa vb. tesisatı bulunan ancak ödeme kaydedici cihazlara bağlı olmayan seyyar istasyonlar veya tankerler aracılığıyla akaryakıt satışı yapılması durumunda;


a) Akaryakıt satışı sonrasında 213 sayılı Vergi Usul Kanununda yer alan belgelerden herhangi biri düzenlenmeyecek ancak yapılan satışlar için gün sonunda "muhtelif müşteriler" ibareli bir fatura düzenlenebilecektir.


b) Müşterinin bu satış için belge talep etmesi halinde ise, 213 sayılı Kanunun belge düzenine ilişkin hükümlerinde yazılı belgeler (fatura, perakende satış fişi gibi) kullanılabilecektir.


2. Akaryakıt İstasyonlarında Bidon, Varil Gibi Eşyalara Akaryakıt Satışı Yapılması Halinde:


Akaryakıt istasyonlarında doğrudan taşıtlara yapılmayıp bidon, varil gibi eşyalara yapılan akaryakıt satışları için düzenlenecek fişlerde, ödeme kaydedici cihazların T.C. Kimlik numarası/vergi kimlik numarası ya da plaka bilgisi alanına sadece “2” rakamının girilmesi yeterli olacaktır.


3. Akaryakıt Pompa Ödeme Kaydedici Cihazların Çalışmaması Halinde:


Akaryakıt istasyonlarında bulunan akaryakıt pompa ödeme kaydedici cihazların veya sistemin çalışmaması durumunda, akaryakıt satışı sonrasında 213 sayılı Kanunda yer alan belgelerden herhangi biri düzenlenmeyecek, ancak yapılan satışlar için gün sonunda "muhtelif müşteriler" ibareli bir fatura düzenlenecektir.Diğer taraftan, müşterinin bu satış için belge talep etmesi durumunda ise, 213 sayılı Kanunun belge düzenine ilişkin hükümlerinde yazılı belgeler (fatura, perakende satış fişi gibi) kullanılabilecektir.
Bilgilerinize sunulur.
Söz konusu düzenleme ve daha ayrıntılı bilgilere https://www.gib.gov.tr/depremden-etkilenenillerimizde-yapilan-akaryakit-satislarindaki-belge-duzeni-hakkinda-duyuru adresinden ulaşmak mümkündür.


Önemli Not: Yayınlamış olduğumuz bu sirküler bilgilendirme amacına yönelik olup, asıl olan yukarıda link adresi verilen ve bu adresten ulaşılacak yasal düzenlemelerdir. Dolayısıyla resmi işlerde kullanılamaz. Aksi takdirde hukuki sonuçlarından müşavirliğimiz sorumlu tutulamaz.

1 görüntüleme0 yorum
bottom of page