top of page
Ara
  • Yazarın fotoğrafıNizam Ergün

Elektrik Motorlu Binek Otomobil ÖTV Oranları Yeniden Belirlenmiştir.


Sayı : TEPE-2023/153 20.11.2023

Elektrik Motorlu Binek Otomobil ÖTV Oranları Yeniden Belirlenmiştir.


SİRKÜLER 2023-15318.11.2023 tarih ve 32373 sayılı Resmî Gazete`de yayınlanarak yürürlüğe giren 17.11.2023 tarih ve 7803 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile;


4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (II) sayılı listede yer alan bazı malların özel tüketim vergisi oranlarına esas özel tüketim vergisi matrahlarının yeniden tespiti hakkındaki ekli Kararın yürürlüğe konulmasına, mezkûr Kanunun 12’nci maddesi gereğince karar verilmiştir.


MADDE 1- (1) 6/6/2002 tarihli ve 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (II) sayılı listenin 87.03 G.T.İ.P. numarasında yer alan Diğerleri; – Sadece elektrik motorlu olanlar” satırı altındaki malların, özel tüketim vergisi oranlarına esas özel tüketim vergisi matrahları aşağıdaki şekilde tespit edilmiştir.G.T.İ.P.NO

Mal İsmi

Vergi Oranı (%)

87.03

--Sadece elektrik motorlu olanlar

-Motor gücü 160 kW’ı geçmeyenler --Özel tüketim vergisi matrahı 1.450.000 TL’yi aşmayanlar

10

--Diğerleri --Motor gücü 160 kW’ı geçenler

40

--Özel tüketim vergisi matrahı 1.350.000 TL’yi aşmayanlar

50

--Diğerleri

60


MADDE 2- (1) Bu Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.MADDE 3- (1) Bu Karar hükümlerini Hazine ve Maliye Bakanı yürütür
Bilgilerinize sunulur.


Söz konusu düzenleme ve daha ayrıntılı açıklamalara https://ebeyanname.gib.gov.tr/index.html adresinden ulaşmak mümkündür.


Önemli Not adresi verilen ve bu adresten ulaşılacak yasal düzenlemelerdir. Dolayısıyla resmi işlerde kullnılamaz. Aksi takdirde hukuki sonuçlarından müşavirliğimiz sorumlu tutulamaz. `

3 görüntüleme0 yorum

Comments


bottom of page